Sraith Pictiúr

Beochan agus fuaim curtha le Sraith Pictiúr na hArdteiste. Iniata chomh maith tá pacáiste gníomhaíochtaí bunaithe ar an S.P.

Léamhthuiscintí

Giotaí léitheoireachta atá oiriúnach don fhoghlaimeoir. San áireamh anseo beidh leaganacha cóirithe d’ailt oiriúnacha ón bpríomhshuíomh maraon le hailt atá scríofa as an nua. Pacáiste de ghníomhaíochtaí iniata chomh maith.

Meascán Mearaí

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: Pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht.

Scríbhneoireacht Chruthaitheach

Gníomhaíochtaí léitheoireachta, cainte agus scríobhneoireachta don rang

Filíocht

Gníomhaíochtaí léitheoireachta, cainte agus scríbhneoireachta don rang

Físeáin

Físeáin atá oiriúnach don fhoghlaimeoir. San áireamh anseo beidh leaganacha cóirithe d’fhiseáin ón bpríomhshuíomh maraon le físeáin atá taifeadta as an nua. Pacáiste de ghníomhaíochtaí iniata chomh maith.

Crosfhocal

Crosfhocal atá oiriúnach d’fhoghlaimeoirí agus atá dírithe ar chúrsaí teanga.

Úrscéal d’fhoghlaimeoirí

Sleachta as úrscéalta nua-scríofa d’fhoghlaimeoirí.