LÉAMHTHUISCINT: Ardú 5,000% ar an éileamh ar shaothar banna ceoil Gaeilge a bhuíochas le sraith Netflix

Léigh an t-alt agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

LÉAMHTHUISCINT: Ardú 5,000% ar an éileamh ar shaothar banna ceoil Gaeilge a bhuíochas le sraith Netflix

Tá méadú os cionn 5,000% tagtha ar líon na ndaoine atá ag éisteacht le ceol IMLÉ ar fud an domhain ó thosaigh an clár nua Bodkin ag sruthú ar Netflix beagán os cionn seachtaine ó shin.

An t-amhrán ‘Peacach’ le IMLÉ a roghnaíodh mar amhrán aitheantais don tsraith Netflix atá léirithe ag Higher Ground Productions, comhlacht léiriúcháin a bhunaigh Barack agus Michelle Obama.

De réir eolais atá faighte ag Cian Mac Cárthaigh, stiúrthóir IMLÉ, ón tseirbhís sruthaithe ceoil Spotify, tá méadú mór ar líon na ndaoine atá ag éisteacht lena gcuid ceoil ó thosaigh an clár nua ag sruthú.

“Tá teachtaireachtaí faighte ó dhaoine sna Stáit Aontaithe, an Indinéis agus neart áiteanna eile timpeall na cruinne. Tosaíonn daoine ag éisteacht le ‘Peacach’ agus ina dhiaidh sin ag éisteacht leis na hamhráin eile chomh maith, rud atá go deas. Tá neart ceisteanna ann maidir le ceolchoirmeacha thar lear. Beidh orainn plean a chur le chéile!” a deir Mac Cárthaigh.

Beidh dhá leagan den amhrán le cloisteáil ar an tsraith ar chláir éagsúla. Cloisfear an chéad leagan den amhrán, ón albam IMLÉ, a eisíodh in 2016. Ba iad Marcus Mac Conghail, Fergal Moloney, Pádraig ‘MC Muipéad’ Ó Conghaile agus Cian Mac Cárthaigh a scríobh agus a sheinn an chéad leagan de. Cloisfear leagan nua acústach den amhrán ar chlár amháin i rith na sraithe agus é á chanadh ag Róisín Seoighe le tionlacan giotáir ó Chian Mac Cárthaigh agus Neil Ó Briain.

Tá ardú leanúnach feicthe ag an mbanna ceoil ar líon na n-éisteoirí – os cionn 5,000% ó thosaigh an clár nua ag craoladh.

“Is léir go bhfuil níos mó daoine ag éisteacht linn ar Spotify agus tá níos mó leantóirí againn ar na meáin shóisialta chomh maith. Spéisiúil go leor, tá sé ag ardú gach uile lá. Cheap mé go mbeadh spéis ag daoine ar feadh cúpla lá agus nach mbeadh mórán eile ina dhiaidh sin, ach is cosúil go bhfuil Bodkin ag fás is ag fás agus dá bhrí sin tá daoine nua ag teacht ar cheol IMLÉ gach lá,” a deir Mac Cárthaigh.

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna tuisceana agus léirthuisceana

 1. Cén clár a bhfuil ceol de chuid an bhanna IMLÉ le cloisteáil air?
 2. Cén t-ardú atá tagtha ar fhigiúirí éisteachta an bhanna ceoil ó thosaigh an clár ag sruthú?
 3. Cé a bhunaigh an comhlacht léiriúcháin a rinne an clár do Netflix?
 4. Cérbh iad baill an bhanna ceoil nuair a eisíodh an chéad leagan de ‘Peacach’ in 2016?
 5. Céard atá difriúil faoin leagan de ‘Peacach’ atá taifeadta ag Róisín Seoighe?
 6. Cén fáth a gcaithfidh Cian Mac Cárthaigh agus baill eile IMLÉ ‘plean a chur le chéile’ anois?
 7. Cé na tíortha a luaigh Cian san alt?
 8. Cén fáth a bhfuil na figiúirí éisteachta ag ardú ‘gach uile lá’, dar le Cian?

Gníomhaíocht 2 – Cum d’abairtí féin:

Cuir na nathanna agus focail seo in abairtí de do chuid féin:

ar fud an domhain; beidh orainn; eisíodh; ardú leanúnach; dá bhrí sin; is léir

Gníomhaíocht 3 – Bí ag scríobh agus ag caint

Gníomhaíocht 3 – Cleachtadh léitheoireachta

 • Léigh an chéad alt os ard don duine atá in aice leat. Léifidh sé/sí an dara halt os ard duitse. Leanaigí oraibh mar sin go deireadh an ailt.
 • Úsáid an uirlis fuaime in teanglann.ie nó abair.ie le cabhrú libh leis an bhfoghraíocht.

Gníomhaíocht 4 – Cúinne na gramadaí

Aimsigh sampla de na nithe seo a leanas san alt:

 • Ainmfhocal sa ghinideach uatha
 • Briathar saor san aimsir chaite
 • Réamhfhocal móide séimhiú
 • Réamhfhocal comhshuite
 • Ainm briathartha

Fág freagra ar 'LÉAMHTHUISCINT: Ardú 5,000% ar an éileamh ar shaothar banna ceoil Gaeilge a bhuíochas le sraith Netflix'