Eolas Fúinn

Cuireann Tuairisc.ie seirbhís nuachta Gaeilge ar fáil do phobal uile na Gaeilge, in Éirinn agus thar lear. Té sé mar aidhm againn oibriú i gcónaí ar leas an phobail trí nuacht, eolas, anailís agus siamsaíocht ar ardchaighdeán a bhailiú, a fhoilsiú agus a chur sa chúrsaíocht.

Tá tacaíocht á fáil againn don tionscnamh seo ó Fhoras na Gaeilge.

About us

Tuairisc.ie provides a news service in Irish for the Irish speaking community in Ireland and abroad. Our objective is to serve the interests of that community through the generation, collection and publication of high-quality news, information, analysis and entertainment.

This initiative is supported by Foras na Gaeilge.