FILÍOCHT NA hARDTEISTE: Géibheann – físeán, nótaí agus gníomhaíochtaí…

Pacáiste acmhainní agus gníomhaíochtaí bunaithe ar an dán


Gníomhaíocht 1:

Déan leath den dán a léamh don duine in aice leat agus déanfaidh sé/sí an leath eile a léamh.

Déan focail nach dtuigeann sibh a chuardach ar www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.focloir.ie

Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht scéal/teachtaireacht an dáin a insint.

Gníomhaíocht 2 –Meaitseáil:

Gníomhaíocht 3 – Líon na Bearnaí:

Úsáid na focail thíos leis na bearnaí a líonadh:

codarsnacht, fhuinneamh, sáinnithe, faoi ghlas, músclaíonn, fhéinmheas, frustrachas, clástrafóibe, meafarach, phearsanú, fáthchiallach, éifeachtach

Gníomhaíocht 4– Ceisteanna Ginearálta

 1. Céard é téama an dáin seo, meas tú?
 2. Cén sórt ainmhí atá i gceist anseo, meas tú? Cén fáth go gceapann tú é sin?
 3. An bhfuil an file ag labhairt faoi ainmhí i zú nó an bhfuil sí ag scríobh faoi rud éigin eile, meas tú?
 4. Cad í an chodarsnacht atá sa dán?
 5. Cén chaoi a mhothaíonn an t-ainmhí?

Gníomhaíocht 5 – Plé agus Míniú

Déan an méid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat.

Gníomhaíocht 6 – Súil Siar – Ceisteanna Ilrogha

Tuilleadh

Fág freagra ar 'FILÍOCHT NA hARDTEISTE: Géibheann – físeán, nótaí agus gníomhaíochtaí…'

 • Cian Gillespie

  ceisteanna

 • Conor English

  Seo an obair bhaile. Mise le meas, Conor

 • Senan Hegarty

  Yo

 • Senan Hegarty

  Ní maith liom Oide Bernie