Prós – Dís

Ceachtanna idirghníomhacha agus nótaí do phrós na hArdteiste - 'Dís' le Siobhán Ní Shúilleabháin

Prós – Dís

Gníomhaíocht 1:

 • Déan leath den sliocht a léamh don duine in aice leat agus déanfaidh sé/sí an leath eile a léamh.
 • Déan focail nach dtuigeann sibh a chuardach ar www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.focloir.ie
 • Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht scéal/teachtaireacht an tsleachta a  insint.

Gníomhaíocht 2 – Meaitseáil:

Gníomhaíocht 3 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 4– Ceisteanna Ginearálta

 1. Déan cur síos ar ról an fhir sa scéal.
 2. Cad faoi atá an t-alt sa nuachtán?
 3. Cén ról atá ag bean an tsuirbhé?
 4. Cén fáth a raibh trua ag an mbean do bhean an tsuirbhé?
 5. Cén socrú a deineadh eatarthu?

Gníomhaíocht 5 – Léirthuiscint, tuairimíocht agus cumadóireacht

 1. Téann an fear amach i gcomhair deoch lena chara níos déanaí an oíche sin. Scríobh an comhrá a bheadh acu.
 2. Tagann bean an tsuirbhé chuig an teach arís. Scríobh an comhrá a bheadh aici leis an mbean.
 3. Céard a bhí ag cur as don bhean, dar leat?
 4. Céard a bhí an fear a cheapadh ina intinn féin, meas tú?
 5. Scríobhadh an gearrscéal seo blianta ó shin. Céard atá an gearrscéal ag rá linn faoi rólanna na bhfear agus na mban ag an am sin?

Gníomhaíocht 6 – Plé agus Míniú

Déan an méid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat.

Tréithe an Ghearrscéil

1) Téama: Tá téama láidir anseo agus cloíonn an t-údar leis ó thús go deireadh.

2) Na Príomhcharachtair: Tugtar léiriú cothrom ar na príomhcharachtair. Tugann an t-údar insint oibiachtúil ar an scéal. Cuirtear na carachtair os árgcomhair go lom, macánta. Fágtar faoin léitheoir féin é breith a thabhairt orthu. Tá comhbhá ag an léitheoir leis an mbeirt acu.

3) Seifteanna litríochta: Úsáideann an t-údar línte filíochta ag tús an ghearrscéil le hatmaisféar a chruthú. Tuigimid ón athrú a thagann ar na línte sin ag deireadh an scéil nach bhfuil feabhas ar bith tagtha ar an gcás. 

Gníomhaíocht 7 – Súil Siar – Ceisteanna Ilrogha

Fág freagra ar 'Prós – Dís'

 • Frank

  Rinne me thar cionn

 • Sam

  Fair play Frank

 • Gemima

  Maith thú frank

 • George

  Gowan the lads

 • george

  maith thu frank

 • Keith Giblin

  Frank le bheith fíorna táím an bróidiúil

 • Tuán Ó Baoill

  Maith an buachaill Frank

 • MATGREENE

  ABOY FRANK MY G

 • matthiasg57

  BUACHAILL MAITH AGUS DATHUIL

 • MATGREENE

  FRANK MO GHRÁ,BÍM AG SAMOINEAMH FUITHI I MO CHOLADH