Meascán Mearaí 15 – Comhrá Faoi Thuras

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 15 – Comhrá Faoi Thuras

Beirt chairde ag caint faoi laethanta saoire

Gníomhaíocht 1:

Tá beirt chairde ag labhairt faoi thuras a thug duine acu thar lear. Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht caint Orla a chumadh. Nuair a bheidh sé sin déanta agaibh déanaigí an comhrá a aithris os ard.

Sinéad: Cén chaoi ar éirigh libh ar an turas go Nua-Eabhrac?

Orla:

Sinéad: Déarfainn go raibh sé costasach ceart go leor. Táim in éad leat, áfach. Ba bhreá liom féin cuairt a thabhairt ar an gcathair.

Orla:

Sinéad: Cén fáth sin?

Orla:

Sinéad: Déarfainn go raibh an tsiopadóireacht ar fheabhas. 

Orla:

Sinéad: Cuireann sé sin iontas orm.  

Orla:

Sinéad: Chuala mé é sin ceart go leor. Cá ndeachaigh sibh ag ithe?

Orla:

Sinéad: Déarfainn go raibh na bialanna costasach.

Orla:

Sinéad: Caithfidh mé tosú ag coigilt mo chuid airgid agus turas a chur in áirithe don bhliain seo chugainn.

Gníomhaíocht 2

Gníomhaíocht 3

Ag obair leis an duine in aice leat, déanaigí iarracht bhur gcomhrá féin a scríobh. Bainigí úsáid as cuid de na focail san agallamh samplach. Déanaigí nathanna eile a chuardach ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie

  • Nuair a bheidh sé déanta, déanaigí é a aithris os ard.
  • Déanaigí é a aithris do bheirt eile agus éistigí leis an gcomhrá a bhí acusan.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 15 – Comhrá Faoi Thuras'