CLUASTUISCINT: Fianaise úr faoi bhás Aodha Rua Uí Dhomhnaill

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Cén fáth ar scríobhadh an t-alt seo dar leat?
 • Cérbh é Aodha Rua Ó Domhnaill?
 • Cén fáth a luaitear an bhliain 1602?
 • Cén easontas fadbhunaithe atá ann?
 • Cad a tugadh le fios sna tuairiscí oifigiúla
 • Cén bhaint a bhí ag James Blake leis an scéal?
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart.

I gcartlann an chaisleáin sin easaontas d’aois, a chuireann leis an seanbhunaithe faoi chúis bháis Uí Dhomhnaill.a tugadh suntas le gairid do cháipéis, atá os cionn 420 bliain

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís. Aimsigh sampa d’ainmfhocal baininscneach agus an tuiseal ginideach.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo thíos an chéad phíosa eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht é a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
  • Chaith Aodh Rua Ó Domhnaill 16 lá ag saothrú an bháis i gCaisleán Simancasagus b’ansin,
  • uacht agus tiomna deiridh i nGaeilge.
  • D’aistrigh a Athair faoistine Flaithrí Ó Maolchonaire focail an phrionsa go Spáinnis don
  • agus é ar leaba a bháis trí lá sular cailleadh é, a dheachtaigh sé a
  • Simancas aistrithe ar ais go Gaeilge ag an scoláire, an Dr Eithne Ní Ghallchobhair, agus
  • é foilsithe den chéad uair in eagrán na míosa seo de Comhar. Tá uacht agus tiomna deiridh
  • Aodha Rua foilsithe mar chuid de thuairisc speisialta ón Spáinn faoi bhás Aodha Rua,
  • tuairisc atá foilsithe in eagrán na míosa seo den iris Comhar.
  • nótaire oifigiúil a chláraigh iad sa teanga sin.Tá an uacht agus an tiomna deiridh sin ó chartlann Chaisleán

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déanaigí é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Fianaise úr faoi bhás Aodha Rua Uí Dhomhnaill'