FÍSEÁN: Na cúiseanna go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag páirtithe na heite fíordheise san Eoraip…

Thíos tá ábhar ón gcnuasach Láithreach Bonn mar aon le gníomhaíochtaí don seomra ranga

FÍSEÁN: Na cúiseanna go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag páirtithe na heite fíordheise san Eoraip…

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna tuisceana agus léirthuisceana

 • Cén fáth ar deineadh an mhír seo?
 • Céard atáthar a thuar?
 • Céard atá ag tarlú i mí an Mheithimh?
 • Cén fáth a luaitear an figiúr 720?
 • Cén fáth a luaitear an céatadán 25%?
 • Céard is cúis le fás na heite deise?
 • Cén fáth a luaitear na meáin shóisialta?
 • Céard atá ag cur as go mór dho dhaoine in Éirinn?
 • Cad deir Eurostat?
 • Cén fáth a bhfuil feirmeoirí míshásta?

Gníomhaíocht 2 – Cleachtadh Léitheoireachta

 • Léigh an chéad alt os ard don duine atá in aice leat. Léifidh sé/sí an dara halt os ard duitse. Leanaigí oraibh mar sin go deireadh an ailt.
 • Úsáid an uirlis fuaime in teanglann.ie nó abair.ie le cabhrú libh leis an bhfoghraíocht.

Gníomhaíocht 3 – Nathanna cainte: bí ag caint agus ag scríobh

 • Tá go leor nathanna cainte/focail úsáideacha sa téacs.
 • Déan iarracht na cinn seo a chur in abairt ó bhéal leis an duine atá in aice leat.
  • Ag tuar
  • Níl aon amhras
  • Na meáin shóisialta
  • Géarchéim
  • Tréimhse
 • Déan iarracht na cinn seo a chur in abairt scríofa.
  • Eite dheis
  • Bolscaireacht
  • Borradh
  • Agóidí
  • Dul i ngleic
 • Ná dearmad gur féidir míniú a fháil ar fhocal tríd an gcnaipe ‘FOCLÓIRÍ’ a bhrú ar dtús agus ansin cliceáil ar an bhfocal féin.

Gníomhaíocht 4 – Bí ag scríobh agus ag caint

 • Cad a cheapann tú féin faoi fhás na heite deise (in Éirinn agus thar lear)?
 • Déan 5-7 bpointe a scríobh.
 • Féach ar an alt ag an nasc seo le cúpla smaoineamh a fháil.
 • Déan focail agus briathra nua a chuardach ar teanglann.ie agus www.focloir.ie.
 • Ansin, léigh na pointí atá scríofa ag do pháirtí agus déan iad a phlé leo. An aontaíonn tú leis/léi?

Gníomhaíocht  5 – Nasc ábhartha eile

Éist agus léigh an t-ábhar agus déan iad a phlé le do pháirtí.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN: Na cúiseanna go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag páirtithe na heite fíordheise san Eoraip…'