Prós – An Gnáthrud

Ceachtanna idirghníomhacha agus nótaí do phrós na hArdteiste - 'An Gnáthrud' le Deirdre Ní Ghrianna

Prós – An Gnáthrud

Fuaim

Éist leis an ngiota fuaime seo mar a bhfuil sliocht ón mír próis á léamh os ard.

Gníomhaíocht 1:

 • Déan leath den ghearrscéal a léamh don duine in aice leat agus déanfaidh sé/sí an leath eile a léamh.
 • Déan focail nach dtuigeann sibh a chuardach ar www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.focloir.ie
 • Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht scéal/teachtaireacht an ghearrscéil a  insint.

Gníomhaíocht 2 – Meaitseáil:

Gníomhaíocht 3 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 4– Ceisteanna Ginearálta

 1. Déan cur síos ar na nithe a dhéanadh Jimmy agus Sarah le chéile.
 2. Pléigh an léargas a fhaighimid ar Jimmy.
 3. Tabhair achoimre ar an méid a tharlaíonn sa bheár.
 4. Céard í teachtaireacht an ghearrscéil seo?
 5. An bhfuil an chríoch éifeachtach? An bhfuil codarsnacht i gceist leis an gcuid eile den ghearrscéal?

Gníomhaíocht 5 – Léirthuiscint, tuairimíocht agus ceapadóireacht

 1. Déan cur síos ar cad a tharla ina dhiaidh seo?
 2. Déanann cara le Jimmy, Billy, óráid a thabhairt ag a shochraid. Déan an óráid sin a scríobh.
 3. Cén fáth ar dúnmharaíodh é, meas tú?
 4. Scríobh giota den chomhrá bhí idir Jimmy agus a chairde sa teach tábhairne.

Gníomhaíocht 6 – Plé agus Míniú

Déan an méid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat.

Tréithe an Ghearrscéil:

 • Tá téama láidir sa ghearrscéal seo agus cloíonn an t-údar leis ó thús go deireadh.
 • Déantar léiriú iontach ar an bpríomhcharachtar.
 • Tá casadh tobann, gan choinne, ag deireadh an ghearrscéil.
 • Is minic a bhaineann údair úsáid as cleasa éagsúla chun cur le hatmaisféar an ghearrscéil a bhíonn idir lámha acu.
 • Cuireann an foréigean ag an deireadh le hatmaisféar an ghrá sa ghearrscéal.
 • Cuireann an eachtra foréigneach béim thruacánta ar an ghrá abhí le mothú sa ghearrscéal go dtí sin.
 • Tá codarsnacht láidir ansin.

Gníomhaíocht 7 – Súil Siar – Ceisteanna Ilrogha

Fág freagra ar 'Prós – An Gnáthrud'

 • Seán Ó Cheallaigh

  Ba bhreá liom na nótaí seo a fháil – cuma orthu go mbeidh siad fíor-úsáideach ! go raibh míle