Prós – Cáca Milis

Ceachtanna idirghníomhacha agus nótaí do phrós na hArdteiste - 'Cáca Milis' le Brian Lynch

Prós – Cáca Milis

Físeán

Gníomhaíocht 1:

 • Déan leath den sliocht a léamh don duine in aice leat agus déanfaidh sé/sí an leath eile a léamh.
 • Déan focail nach dtuigeann sibh a chuardach ar www.tearma.ie, www.teanglann.ie, www.focloir.ie
 • Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht scéal/teachtaireacht an tsleachta a  insint.

Gníomhaíocht 2 – Meaitseáil:

Gníomhaíocht 3 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 4– Ceisteanna Ginearálta

 1. Cé hí an tseanbhean atá le feiceáil ag an tús?
 2. Cén gaol atá aici le Catherine?
 3. Cén chaoi a mothaíonn an tseanbhean?
 4. Cén sórt leabhair atá á léamh ag Catherine?
 5. Cén chaoi a mothaíonn Catherine nuair a shuíonn Paul in aice léi.
 6. Cad atá ar an bhfear – go fisiciúil?
 7. Cén sórt duine é Paul? Tabhair trí phointe eolais.
 8. Cén sórt duine í Catherine? Tabhair trí phointe eolais.
 9. Cén tábhacht a bhaineann leis an bpictiúr atá ar an mballa (an ceann den bhád)?
 10. Cén tábhacht a bhaineann leis an gcíste?
 11. Déan an chríoch a phlé.

Gníomhaíocht 5 – Léirthuiscint, tuairimíocht agus cumadóireacht

 1. Cén fáth, meas tú, a bhfuil Catherine chomh gránna sin?
 2. Scríobh an comhrá a bheadh ag Catherine lena máthair an oíche sin?
 3. Céard a tharlódh (céard a déarfaí) dá mba rud é gur fear óg dathúil, a shuigh le taobh Catherine?
 4. Tabhair cuntas ar an gcineál saoil atá ag Catherine, dar leat (cairde, post, caitheamh aimsire, fear céile, leanaí srl).

Gníomhaíocht 6 – Plé agus Míniú

Déan an méid thíos a léamh agus a phlé leis an duine in aice leat.

Gníomhaíocht 7 – Súil Siar – Ceisteanna Ilrogha

Fág freagra ar 'Prós – Cáca Milis'

 • Arin

  Hi de lap

 • Duine cabhrach

  IS BREÁ LIOM CÁCA MILLIS