LÉAMHTHUISCINT: Scéim nua Gaeilge ‘Céad Míle Fáilte’ seolta atá dírithe ar dhaoine a thagann thar tír isteach

Léigh an t-alt agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

LÉAMHTHUISCINT: Scéim nua Gaeilge ‘Céad Míle Fáilte’ seolta atá dírithe ar dhaoine a thagann thar tír isteach

Tá scéim nua Gaeilge do dhaoine a thagann ag cónaí in Éirinn as tíortha thar lear seolta ag Aire Stáit na Gaeltachta Thomas Byrne.

Sheol an tAire Stáit an scéim nua ‘Céad Míle Fáilte’, a bhfuil mar aidhm léi ‘Nua-Éireannaigh’ a mhealladh le Gaeilge a fhoghlaim, in Oifigí UNITE i mBaile Átha Cliath inné.

Maoiniú €511,797 thar thréimhse trí bliana, a cuireadh ar fáil don scéim, atá á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge.

Ag labhairt dó ag an ócáid seolta, dúirt an tAire Stáit Thomas Byrne go dtabharfaidh an scéim “deis do Nua-Éireannaigh a bhféiniúlacht Éireannach a láidriú.”

“Táim thar a bheith sásta go bhfuil ar chumas mo Roinne tacú le Conradh na Gaeilge leis an bhfeachtas fiúntach seo.

“Nuair a thagann daoine chun cónaí in Éirinn, dírítear go leor ar an mBéarla a fhoghlaim agus léiríonn an feachtas seo dóibh siúd atá nua in Éirinn cé chomh lárnach agus atá an teanga dár gcultúr agus dár bhféiniúlacht,” a dúirt sé.

Faoin scéim nua, beidh ceardlanna agus ranganna á reáchtáil do na ‘Nua-Éireannaigh’ a bheidh dírithe ar fhéiniúlacht na hÉireann, ar thábhacht na teanga agus ar na deiseanna a bhaineann léi.

Ag an seoladh inné, dúirt Mohammed Jendia, teifeach ó Gaza atá ina chónaí i mBaile Átha Cliath, go múineann sé focal nua Gaeilge gach lá dá mhuintir in Gaza agus go bhfuil beagáinín Gaeilge acu faoin tráth seo.

Chan Mohammed Jendia, atá 23 bliain d’aois, ‘Óró Sé do Bheatha Abhaile’ ag seoladh na scéime nua. Dúirt sé gur mór an rud aige an t-amhrán sin mar go gcuireann sé i gcuimhne dó scéal na Palaistíne agus go mbraitheann sé ag baile nuair a chloiseann sé é.

Tá Jendia in Éirinn ó mhí na Samhna seo caite. Tháinig sé anseo lena nia agus a neacht nuair a maraíodh a dheirfiúr in ionsaí de chuid Iosrael. Dúirt sé go raibh fáilte chroíúil curtha ag pobal na Gaeilge roimhe.

“Tá mé ag dúil go mór le páirt a ghlacadh sna ranganna le Céad Míle Fáilte,” arsa Mohammed Jendia.

“Tá pobal na Gaeilge i ndiaidh fáilte iontach a chur romham go dtí seo agus tá sé tábhachtach dom go leanfaidh mé orm ag foghlaim teanga dhúchasach na tíre ina bhfuil mé i mo chónaí.”

Tá súil ag Conradh na Gaeilge go mbeidh 700 duine rannpháirteach sa scéim faoi 2025 agus go mbeidh os cionn 1,300 duine eile páirteach sna ceardlanna agus imeachtaí eile.

Dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Paula Melvin go bhfuil sí ag súil go dtabharfaidh an scéim deis do dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ar an “imeall” imeascadh níos fearr le muintir na hÉireann.

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna tuisceana agus léirthuisceana

 • Cé air a bhfuil an scéim nua ‘Céad Míle Fáilte’ dírithe?
 • Cén fhad a mhairfidh an scéim?
 • Cén grúpa atá ag reáchtáil na scéime?
 • Cén deis a thabharfaidh an scéim nua do na rannpháirtithe, dar leis an Aire Stáit Thomas Byrne?
 • Cé na himeachtaí a bheidh ar siúl mar chuid de ‘Céad Mílte Fáilte?
 • Céard atá á mhúineadh ag Mohammed Jendia dá mhuintir?
 • Céard a dúirt Mohammed faoin amhrán a chan sé ag seoladh na scéime?
 • Cé na spriocanna atá ag Conradh na Gaeilge maidir le ‘Céad Míle Fáilte’?
 • Céard a dúirt Uachtarán an Chonartha faoin scéim?
 • Cén fáth a bhfuil Mohammed ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim?

Gníomhaíocht 2 – Cleachtadh Léitheoireachta

 • Léigh an chéad alt os ard don duine atá in aice leat. Léifidh sé/sí an dara halt os ard duitse. Leanaigí oraibh mar sin go deireadh an ailt.
 • Úsáid an uirlis fuaime in teanglann.ie nó abair.ie le cabhrú libh leis an bhfoghraíocht.

Gníomhaíocht 3 – Nathanna cainte: bí ag caint agus ag scríobh

 • Tá go leor nathanna cainte/focail úsáideacha sa téacs.
 • Déan iarracht na cinn seo a chur in abairt ó bhéal leis an duine atá in aice leat.
  • Thar lear
  • Fiúntach
  • Braitheann
  • Ar an imeall
  • Ag dúil go mór
 • Déan iarracht na cinn seo a chur in abairt scríofa.
  • Féiniúlacht
  • Aidhm
  • Feachtas
  • Fáilte chroíúil
  • Imeascadh
 • Ná dearmad gur féidir míniú a fháil ar fhocal tríd an gcnaipe ‘FOCLÓIRÍ’ a bhrú ar dtús agus ansin cliceáil ar an bhfocal féin.

Gníomhaíocht 4 – Bí ag scríobh agus ag caint

Cén fáth a mbeadh sé tábhachtach go bhfoghlaimeodh eachtrannach in Éirinn an Ghaeilge?

 • Scríobh 5-7 bpointe
 • Cuardaigh focail agus briathra nua ar teanglann.ie agus focloir.ie
 • Ansin léigh na pointí atá scríofa ag do pháirtí agus pléigh léi/leis iad. An aontaíonn tú léi/leis?

Gníomhaíocht  5 – Cúinne na gramadaí

Aimsigh sampla de na nithe seo a leanas san alt:

 • Ainmfhocal sa tuiseal ginideach uatha
 • Briathar saor san aimsir chaite
 • Ainmfhocal san uimhir iolra
 • Aidiacht shealbhach
 • Briathar san aimsir fháistineach

Fág freagra ar 'LÉAMHTHUISCINT: Scéim nua Gaeilge ‘Céad Míle Fáilte’ seolta atá dírithe ar dhaoine a thagann thar tír isteach'