AR SCÁTH A CHÉILE: Iascairí an Daingin i mbun cainte le Roinn na Mara faoi bháid iasachta

Ar Scáth A Chéile – Colún nua do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta le heolas, nuacht agus tuairimíocht faoin saol aimsir ghéarchéim an choróinvíris. Seolaigí bhur scéalta chuig nuacht@tuairisc.ie…

[live id=”fc5c9e” datetime=”2020-03-24T17:37:59+00:00″]

Iascairí an Daingin i mbun cainte le Roinn na Mara faoi bháid iasachta

De réir na dtuairiscí is déanaí ón Daingean, mar a bhfuil bac curtha ag iascairí an bhaile ar thrálaeir ón iasacht teacht isteach, tá na hiascairí anois i mbun cainte le hoifigigh de chuid Roinn na Mara. Tuairiscítear go bhfuil plé á dhéanamh ar an bhféadfaí áit ar leith a chur ar leataobh do bháid iasachta atá ag teacht le cé. Faoin bplean seo d’fhanfadh na criúnna ar na báid agus ní bheadh cead acu teacht i dtír.

Ach deir an Roinn Sláinte nach dtagann foireann mara atá riachtanach chun earraí a sholáthar faoin gcosc ar thaisteal.

Tuairiscíodh inné gurbh amhlaidh gur fhág na trálaeir a bhí le teacht le cé Bá an Daingin.

Chuir iascairí agus daoine eile as an áit bac ar ché an Daingin le stop a chur le trálaeir ón iasacht teacht isteach.

Dúirt na hiascairí áitiúla nach raibh criúnna na mbád atá tagtha i dtír sa Daingean le roinnt laethanta anuas ag cloí leis na moltaí atá leagtha síos ag rialtas na hÉireann maidir leis an scoitheadh fisiciúil agus dúirt siad go raibh imní i measc an phobail go scaipfí an galar Covid-19 sa cheantar dá bharr.

Bhailigh suas le dhá scór duine ag an gcé agus bhlocáil siad an bóthar le gluaisteáin.

Tháinig leoraithe a bhí leis na héisc a bhailiú ó na trálaeir chomh fada leis an gcé tráthnóna ach níor tháinig na báid ón Spáinn agus ón bhFrainc isteach.

Dúirt an Teachta Dála de chuid Shinn Féin as Ciarraí Pa Daly go raibh réiteach faighte ar an scéal.

“Tá aontú ó bhéal ann anois, tráthnóna, nach dtiocfaidh siad i dtír sa Daingean,” a dúirt Teachta Dála Shinn Féin.

Tuairiscíodh go raibh sé beartaithe ag cuid de lucht na dtrálaer teacht i dtír i mBaile Chaisleáin Bhéarra i gCorcaigh in áit an Daingin ach nach mbeadh fáilte rompu ansin ach an oiread.

[/live]

[live id=”90d6d6″ datetime=”2020-03-24T15:13:33+00:00″]

‘A minor act of genius in a small community’ – cur síos sa New York Times ar shochraid Ghaeltachta

Bhí an-tóir an tseachtain seo caite ar an bhfíseán álainn de shochraid i mBaile an Fheirtéaraigh a rinne an t-iriseoir gradamúil de chuid Nuacht TG4 Seán Mac an tSíthigh. Léirigh an físeán an t-ómós a bhí ag muintir na háite don bhean a cailleadh, Betty Ryan, agus conas mar a dhein muintir na háite an t-ómós sin a chur in iúl di i ré seo an scoite sóisialta.

Tá an scéal ar fad ag an tuairisceoir Megan Specia sa New York Times inniu.

Dúirt an scríbhneoir Kevin Toolis leis an nuachtán gur “a minor act of genius in a small community” a bhí sa tsochraid.

Dúirt Carol Ryan, duine d’iníonacha Betty Ryan, gur bhain ómós an phobail siar aisti bhí sé chomh hiontach sin.

[/live]

[live id=”791533″ datetime=”2020-03-24T14:50:00+00:00″]

Póstaer Gaeilge faoin scoitheadh sóisialta deartha ag Gaelcholáiste i Muineachán

Ní raibh foireann ná daltaí Choláiste Oiriall i gContae Mhuineacháin díomhaoin ag baile go dtí seo agus póstaeir deartha acu a thugann míniú ar an scoitheadh sóisialta.

Cleachtas é an scaradh sóisialta nó an scaradh fisiciúil chun ‘gartheagmháil’ idir daoine a laghdú agus scaipeadh an víris a ‘mhoilliú’, a deirtear.

Dá mbeadh amhras ort faoi cén dóigh ab fhearr a bhféadfá an t-am a chur isteach agus an scaradh sóisialta á chleachtadh agat, tá liosta caitheamh aimsire de na himeachtaí sin a cheadaítear agus nach gceadaítear curtha le chéile ag lucht an Ghaelcholáiste do phobal na Gaeilge.

I measc na n-imeachtaí atá á moladh ag lucht an Ghaelcholáiste, tá ’béile deas a réiteach’, ‘leabhar maith a léamh’, ‘cluichí boird a imirt’, ‘aclaíocht a dhéanamh’ agus ‘comhrá a bheith agat ar an nguthán le cairde’.

Tá bac ar chuairteanna, cuideachta agus cóisirí, agus ná gabh isteach chuig ollmhargaí plódaithe, a deirtear ar phóstaer nua Choláiste Oiriall.

Seol do chuid scéalta chuig Ar Scáth a Chéile ag nuacht@tuairisc.ie nó déan teagmháil linn ar Facebook nó Twitter. #arscáthachéile

[/live]

[live id=”39e4f5″ datetime=”2020-03-24T12:55:06+00:00″]

‘Tabhair aire don phíosa sin den domhan atá faoi do chúram’ – Bridget Bhreathnach

Tábhacht an scoite sóisialta atá faoi chaibidil ag Bridget Bhreathnach ar an seachtú lá den ‘Scoil sa mBaile’.

[/live]

[live id=”82d0c7″ datetime=”2020-03-24T12:55:06+00:00″]

Srianta níos déine ar na bacáin chun dul i ngleic leis an ngéarchéim Covid-19

[/live]

[live id=”af4ccd” datetime=”2020-03-24T12:55:06+00:00″]

CÍN LAE CHÓIVID: Is ionann an 31 Eanáir agus an 19ú haois déag ach tiocfaidh an samhradh is fásfaidh féar…

[/live]

 

[live id=”64a3db” datetime=”2020-03-24T12:55:06+00:00″]

TG4 agus Nemeton TV ag iarraidh dul i dtaithí ar an saol nua gan spórt beo

[/live]

 

[live id=”26277d” datetime=”2020-03-24T12:55:06+00:00″]

SIAMSÁN SA mBAILE: Siamsaíocht do na páistí sa mbaile! Gníomhaíocht a 6!

[/live]

 

[live id=”80311f” datetime=”2020-03-24T12:55:06+00:00″]

Tá na garpháistí agam ar an Skype agus Tuairisc.ie agam le mé féin a choinneáil Gaelach

[/live]

[live id=”3ceb78″ datetime=”2020-03-24T05:06:45+00:00″]

Dé Luain, Márta 23

[/live]

[live id=”ba0443″ datetime=”2020-03-24T05:04:46+00:00″]

Dé hAoine/Dé Sathairn, Márta 20/21

[/live]

[live id=”840ab8″ datetime=”2020-03-24T05:03:45+00:00″]

Déardaoin, Márta 19

[/live]

[live id=”bca8fc” datetime=”2020-03-24T05:02:46+00:00″]

Dé Céadaoin, Márta 18

[/live]

[live id=”c45ac0″ datetime=”2020-03-24T05:00:45+00:00″]

Dé Luain/Dé Máirt, Márta 16/17

[/live]

Fág freagra ar 'AR SCÁTH A CHÉILE: Iascairí an Daingin i mbun cainte le Roinn na Mara faoi bháid iasachta'