AR SCÁTH A CHÉILE: Suígí síos agus éistigí le Sadhbh Devlin agus a leabhar á léamh aici ar Scéal an Lae

Ar Scáth A Chéile – Colún nua do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta le heolas, nuacht agus tuairimíocht faoin saol aimsir ghéarchéim an choróinvíris. Seolaigí bhur scéalta chuig nuacht@tuairisc.ie…

[live id=”c254a0″ datetime=”2020-04-06T15:23:36+00:00″]

Suígí síos agus éistigí le Sadhbh Devlin atá i mbun a leabhar a léamh ar Scéal an Lae

Scéal é Bí ag Spraoi liom faoi mhamaí ghnóthach agus a hiníon atá ag iarraidh a bheith ag spraoi. Údar an leabhair féin, Sadhbh Devlin, atá i mbun na léitheoireachta.

[/live]

[live id=”9396be” datetime=”2020-04-06T15:06:26+00:00″]

‘Spraoi agus ruainne gáire’ ar chlár oibre an lae inniu sa Scoil sa mBaile

Moltaí á lorg maidir le himeacht spraíúil sa lá a bhféadfadh páistí an Bhreathnaigh tabhairt faoi

[/live]

[live id=”f38a03″ datetime=”2020-04-06T14:06:21+00:00″]

‘Ag tráthanna mar seo a léirítear spiorad dochloíte na Gaeltachta’, a deir bord Údarás na Gaeltachta

Ar líne a reáchtáladh an cruinniú boird is déanaí a bhí ag Údarás na Gaeltachta, an chéad uair ar tharla a leithéid riamh.

I ráiteas a chuir an Bord amach i ndiaidh an chruinniithe dúradh gur maith a thuigeann siad “an brú ollmhór atá ar an nGaeltacht i láthair na huaire agus na híobairtí pearsanta atá á ndéanamh ag pobail Ghaeltachta fud fad na tíre”.

Dúradh go bhfuil an Bord agus feidhmeannas na heagraíochta fiontraíochta agus pleanála teanga meáite ar gach tacaíocht is féidir a thabhairt do lucht gnó agus pobal na Gaeltachta le linn na géarchéime.

“Is ag tráthanna mar seo a léirítear spiorad dochloíte na Gaeltachta, nuálaíocht dhochreidte a comhlachtaí, bíodh siad mór nó beag, agus luach dosháraithe a pobail,” a dúradh sa ráiteas ón mbord.

Dúradh go mbeadh tionchar mór ag an ráig Covid-19 “ar chuile chuid de shaol na Gaeltachta agus na tíre ach ar scáth a chéile, tiocfaidh muid as, agus déanfaidh Údarás na Gaeltachta a dhícheall an tionchar seo a mhaolú chomh maith agus is féidir”.  

Moladh muintir na Gaeltachta as a bheith ag tacú le chéile in am an ghátair agus as an “spiorad pobail” atá léirithe acu.

Moladh comhlachtaí na Gaeltachta as a n-iarrachtaí siúd chomh maith.

“Is ag tréimhsí mar seo agus lagtrá eacnamaíochta ar na bacáin a thagann smaointe nuálacha chun cinn freisin agus is léir sin anois in am na cinniúna.

“Tá scoth na gcomhlachtaí Gaeltachta atá fós ag feidhmiú i gcroílár na héigeandála ag soláthar feistis, fearais, seirbhísí agus ábhair don earnáil leighis ní hamháin in Éirinn ach ar fud an domhain. Tá comhlachtaí Gaeltachta eile ag déanamh athearraíochta ar a gcuid táirgí ar mhaithe leis an bpobal agus an tseirbhís sláinte ag soláthar díghalrán láimhe, fearais innealtóireachta agus éadach mar shampla.

“Tá scoth na dtáirgí Gaeltachta fós riachtanach i slabhraí soláthair an domhain agus idir chomhlachtaí móra agus beaga ag sracadh leo ag trádáil ar líne agus ár dtacaíocht tuillte acu.” 

Thréaslaigh Bord Údarás na Gaeltachta “a sár-iarracht” le pobal, eagrais agus gnóthaí uile na Gaeltachta “atá ar a míle dícheall ag féachaint le tionchar na géarchéime seo, nach raibh súil ar bith léi, a mhaolú chomh maith agus is féidir”.

“Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine. Is mór is fiú na híobairtí seo anois sa gcaoi is go mbeidh muid ar fad i dteannta a chéile arís,” a dúradh i ráiteas ón mBord.

Dúradh gur as “gníomh réabhlóideach pobail” a d’eascair Údarás na Gaeltachta os cionn ceathracha bliain ó shin agus go dteastódh a mhacasamhail de ghníomhartha spreagúla pobail agus Stáit nuair atá an ghéarchéim seo curtha dínn againn”.

“Is as lámh a chéile a dhéanfar an Ghaeltacht a chur ar ais ar a cosa arís chun gur féidir ‘dúiseacht le dúthracht ag breacadh an lae’ úir a thiocfaidh go cinnte.”

[/live]

[live id=”f744d0″ datetime=”2020-04-06T10:41:48+00:00″]

Píosa spraoi ag mná Naomh Anna sa mbaile

Ní raibh mná Naomh Anna, Leitir Móir in ann dul ag traenáil ná aon chluichí a imirt le roinnt seachtainí anuas agus iad sáinnithe sa mbaile ach is léir gur éirigh leo spraoi a bheith acu fós mar sin féin.

I bhfíseán a chuir an cumann amach ar na meáin shóisialta, tá scata imreoirí le feiceáil ag ciceáil páipéar leithris ó dhuine go duine go dtí go mbáitear i gcúl na heangaí é.

Má choinnítear leis an gcleachtadh, beidh siad in airde láin faoin am go dtiocfaidh Comórtas Peile na Gaeltachta chomh fada le Páirc an Mháimín in 2021!

[/live]

[live id=”7e6631″ datetime=”2020-04-06T10:41:48+00:00″]

Súil le líon na dtástálacha a dhúbailt agus 221 duine le Covid-19 básaithe

[/live]

[live id=”2f47a1″ datetime=”2020-04-06T10:41:48+00:00″]

Litir ó Londain: Is cumannaigh na Caomhaigh ar cuma leo faoi Cummings

[/live]

[live id=”11fe63″ datetime=”2020-04-06T10:41:48+00:00″]

SIAMSÁN SA mBAILE: Siamsaíocht do na páistí sa mbaile! Gníomhaíocht a 15!

[/live]

[live id=”2d5a21″ datetime=”2020-04-06T10:41:48+00:00″]

Is fada uainn na hoícheanta sa teach tábhairne, an drochscéal thar lear ar an teilifís a bhí balbh sa gcúinne

[/live]

[live id=”0da654″ datetime=”2020-04-06T10:41:48+00:00″]

LÉAMHTHUISCINT: Tá Covid-19 ar mo pháiste

[/live]

[live id=”4b26dc” datetime=”2020-04-03T09:37:22+00:00″]

[/live]

[live id=”9bb08d” datetime=”2020-04-06T10:41:48+00:00″]

Dé hAoine, Márta 3

[/live]

[live id=”05e2a0″ datetime=”2020-04-03T09:37:22+00:00″]

Déardaoin, Aibreán 2

[/live]

[live id=”d460d6″ datetime=”2020-04-02T08:38:57+00:00″]

Dé Céadaoin, Aibreán 1

[/live]

[live id=”2de5d1″ datetime=”2020-04-01T09:50:11+00:00″]

Dé Máirt, Márta, 31

[/live]

Fág freagra ar 'AR SCÁTH A CHÉILE: Suígí síos agus éistigí le Sadhbh Devlin agus a leabhar á léamh aici ar Scéal an Lae'