Imní faoi phlean ollscoile ‘athbhrandáil’ a dhéanamh ar an Léann Ceilteach mar an ‘Léann Briotanach agus Éireannach’

Má chuirtear plean don Léann Ceilteach i bhfeidhm in Ollscoil Toronto, ní bheidh sé riachtanach feasta staidéar a dhéanamh ar theangacha Ceilteacha, an Ghaeilge san áireamh

Imní faoi phlean ollscoile ‘athbhrandáil’ a dhéanamh ar an Léann Ceilteach mar an ‘Léann Briotanach agus Éireannach’

Tá imní léirithe faoi phlean Ollscoil Toronto i gCeanada “athbhrandáil” a dhéanamh ar an chúrsa sa ‘Léann Ceilteach’ agus ‘Léann Briotanach agus Éireannach’ a dhéanamh de.

Tá céimithe ón Léann Ceilteach in Ollscoil Toronto i mbun feachtais chun an Léann Ceilteach “a shábháil” agus é iarrtha ar dhaoine a míshástacht faoin scéal a chur in iúl d’údaráis na hollscoile.

Má chuirtear na hathruithe atá beartaithe don Léann Ceilteach i bhfeidhm in Ollscoil Toronto, ní bheidh sé riachtanach feasta ar mhic léinn an chúrsa staidéar a dhéanamh ar theangacha Ceilteacha, an Ghaeilge san áireamh.

In 1975 a bunaíodh an Léann Ceilteach in Ollscoil Toronto, an chéad ollscoil i gCeanada chun an Ghaeilge a mhúineadh mar chuid de chúrsa sa Léann Ceilteach.

Tá Ollscoil Toronto ar cheann de scata ollscoil i Meiriceá Thuaidh a chuireann cúrsaí ar fáil sa Léann Ceilteach.

I dteachtaireacht ón ghrúpa feachtais á scaipeadh ar líne agus a seoladh chuig lucht acadúla atá ag plé leis an Léann Ceilteach in ollscoileanna eile, deirtear gur “bogadh ó dhisciplín acadúil an Léinn Cheiltigh” atá i gceist leis an “athbhrandáil”.

“Táimid an-bhuartha go bhfuiltear ag fáil réidh leis an mbéim a bhíodh ag an gclár seo ar theangacha mionlaithe.

“Údar imní dúinn gurb é an toradh a bheidh ar an athstruchtúrú seo ar an gclár go mbeidh cultúr ceannasach an choilíneachais lárnach ann, d’ainneoin gurb é an clár staidéir seo ceann den bheagán spásanna acadúla atá ann do na náisiúin agus na pobail Cheilteacha,” a deirtear sa teachtaireacht.

Bhí imní ann freisin maidir le hainm agus ábhar an chláir nua atá molta ag an Ollscoil in áit an Léinn Cheiltigh.

“Tá sé le tuiscint ón athrú teidil, ó Ceilteach go ‘Éireannach agus Briotanach’ ,go bhfuil ábhar Breatnach agus Albanach á bhaint den chlár, nó ar a laghad go bhfuil an bhéim á baint díobh sin laistigh den chlár staidéir, agus tá imní orainn freisin gur ‘sofhriotal’ nó leathfhocal é ‘Briotanach ar ‘Sasanach’.

“Ní mheallfaidh an clár nua seo mic léinn ar spéis leo an Bhreatain Bheag nó Albain, gan trácht ar theangacha ceilteacha na mór-roinne, nach bhfuil ar an gclár beag ná mór.”

Dúradh chomh maith go bhfágfadh na hathruithe a lorg ar ollscoileanna eile sna stáit Aontaithe agus san Eoraip.

“San am a caitheadh d’éirigh le scoth na mac léinn ó chlár Léann Ceilteach Ollscoil Toronto áiteanna a fháil ar chúrsaí sa Léann Ceilteach i gcoláistí iarchéime sna Stáit Aontaithe agus san Eoraip.

“Má athraítear ón mbéim a bhíodh ar theangacha sa chúrsa réamhchéime seo, tá imní orainn nach maith an tionchar a bheidh aige sin ar cháil an chláir sa réimse léinn seo agus faoin tionchar a bheidh aige ar iarrthóirí ar mhian leo tabhairt faoi chúrsaí céime i gcoláistí,” a dúradh.

Fág freagra ar 'Imní faoi phlean ollscoile ‘athbhrandáil’ a dhéanamh ar an Léann Ceilteach mar an ‘Léann Briotanach agus Éireannach’'