Cinneadh déanta ag an Rialtas nach mbeidh ag teastáil feasta chun a bheith i do Gharda ach teanga amháin

Roimhe seo chaithfeadh duine a bhí ag iarraidh a bheith ina Gharda dhá theanga a bheith aige agus chaithfeadh Béarla nó Gaeilge a bheith ar cheann den dá theanga sin

Cinneadh déanta ag an Rialtas nach mbeidh ag teastáil feasta chun a bheith i do Gharda ach teanga amháin

Tá cinneadh déanta ag an Rialtas athrú a dhéanamh ar an riachtanas teanga don Gharda Síochána.

Fágann an cinneadh nach mbeidh ag teastáil feasta chun a bheith i do Gharda ach teanga amháin.

Roimhe seo chaithfeadh duine a bhí ag iarraidh a bheith ina Gharda dhá theanga a bheith aige agus chaithfeadh Béarla nó Gaeilge a bheith ar cheann den dá theanga sin.

Go dtí an bhliain 2005 bhí ar dhuine a bhí ag iarraidh dul isteach sna Gardaí Gaeilge a bheith aige nó aici. As seo amach ní bheidh ar dhuine ach teanga amháin a bheith aige chun go mbeadh sé nó sí cáilithe do na Gardaí.

Dúirt an Roinn Dlí agus Cirt go bhfágfadh an t-athrú ar na rialacha nach mbeadh daoine nár rugadh in Éirinn iad agus nach raibh “aon taithí” acu ar an nGaeilge faoi aon “mhíbhuntáiste” a thuilleadh. Dúradh go raibh an riachtanas dhá theanga a bheith ag duine ina “bhac” roimh earcú daoine ó chúlraí éagsúla.
Tá an Garda Síochána ag súil go meallfaidh an cinneadh faoi chúrsaí teanga Éireannaigh de bhunadh na hAfraice agus daoine den lucht siúil chun cur isteach ar phost mar Gharda. Dúirt an tAire Dlí Helen McAntee: “Táim ag iarraidh ar dhaoine ós na pobail seo machnamh dáiríre a dhéanamh le linn na Nollag ar chur isteach [ar na Gardaí] sa bhliain nua.”

Rinne an Garda Síochána cinneadh i mbliana fáil réidh leis an dualgas a bhíodh orthu siúd a bhí ag iarraidh a bheith ina sáirsintí nó ina gcigirí marc 50% a fháil i mbéaltriail Ghaeilge.

Socraíodh fáil réidh leis an riachtanas Gaeilge i ndiaidh cainteanna idir an Roinn Dlí agus Cirt, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, An Garda Síochána, an tÚdarás Póilíneachta agus Cumainn na nGardaí.

Chuir an Coimisinéir Rónán Ó Domhnaill tuarascáil speisialta faoi bhráid Thithe an Oireachtais i mbliana ag cur síos ar an sárú atá á dhéanamh ag an Gharda Síochána ar a ndualgais i leith na Gaeilge. Bhain sí leis an sárú ar an dualgas atá orthu dóthain Gardaí le Gaeilge líofa a chur ag obair sa Ghaeltacht.

Nuair a bhí ceannasaí na nGardaí, Drew Harris, os comhair Choiste Gaeilge an Oireachtais níos luaithe i mbliana, ghéill sé go bhfuil teipthe ar iarrachtaí an Gharda Síochána dóthain cainteoirí líofa Gaeilge a mhealladh isteach san fhórsa. Tugadh le fios nár thug ach 244 den thart ar 15,000 Garda sa stát le fios go raibh Gaeilge líofa acu nuair a ceistíodh le déanaí iad.

Ghéill sé go raibh sé “neamhghnách” go gcaithfeadh an Coimisinéir Teanga tuarascáil a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais faoi theip an Gharda Síochána cloí leis an dlí teanga.

Dúirt Harris go raibh straitéis nua Gaeilge á forbairt ag na Gardaí agus go raibh coiste nua Gaeilge le bunú a mbeadh sé féin ina chathaoirleach air.

Fág freagra ar 'Cinneadh déanta ag an Rialtas nach mbeidh ag teastáil feasta chun a bheith i do Gharda ach teanga amháin'

 • Pól Ó Braoin

  Is maith a thuigim an stráitéis nua Gaeilge atá á forbairt.

 • Antóin

  “straitéis nua Gaeilge á forbairt ag na Gardaí”! straitéis nua frithGhaeilge.

  Nach mór an ní anró na Gaeilge! An gceapann an tAire Dlí Helen McAntee ó Fhine gan Ghael go bhfuil bac foghlama de chineál eicínt ar Éireannaigh de bhunadh na hAfraice agus daoine den lucht siúil i dtreo is nach bhfuil siad in ann an Ghaeilge a fhoghlaim? Má cheapann, abradh sí amach é.

  Ní fada anois go ndéanfar athscríobh ar airteagal 8 den Bhunreacht.

 • Antóin

  Ag caint faoin reachtaíocht teanga nua le déanaí dúirt John Walsh, léachtóir Sinsearach Gaeilge, OÉ Gaillimh, le Tuairisc.ie ( Déardaoin Nollaig 16 2021 ) “Is maith gur glacadh le foráil thábhachtach eile a chinntíonn go gcaithfidh seirbhísigh phoiblí laistigh nó lasmuigh den Ghaeltacht seirbhís Ghaeilge a chur ar fáil”

  Meamram chuig an an Aire Dlí Helen McAntee, b’fhéidir!

 • Pádraig O'hEipicín

  Scannalach.

 • Seán

  Ar a laghad níl aon chur i gcéill ag an eagraíocht mar atá ag dreamanna eile!