Tá imní ar go leor faoi Nollaig ar an ngannchuid

Beifear ag súil le léas dóchais as cainteanna an phrótacail sa bhliain nua

Tá imní ar go leor faoi Nollaig ar an ngannchuid

‘B’fhéidir go bhfógróidh Rishi Sunak go n-íocfar an deontas £600 an tseachtain seo chugainn.’ Fear a raibh tuairim mhaith aige nach dtarlódh sé sin a bhí ag caint. Bhí sé ag iarraidh ardú meanman a thabhairt dó féin i mbéal na Nollag nuair a chuala sé go raibh Príomh-Aire na Breataine ar a chéad chuairt abhus ó ceapadh sa phost sin é dhá mhí ó shin.

Fearacht go leor eile bhí imní air faoi Nollaig ar an ngannchuid. Bhí an margadh idirnáisiúnta ag Halla na Cathrach i mBéal Feirste gnóthach go leor le tamall, soilse ar na sráideanna agus ceol ins na siopaí ach ba bheag de shoilbhreas na Nollag a bhí le braistint. Le seachtain anuas bhí na mílte ar stailc abhus, oibrithe poist, altraí, teicneoirí ospidéil agus criúnna otharchairr ina measc. Scannal is ea é go bhfuil go leor de na hoibrithe riachtanacha sin ag triall ar bhancanna bia ach Sunak agus a rialtas ag cur gothaí troda orthu in aghaidh na gceardchumann.

Bhí sé fuar, feanntach ar na picéid Déardaoin ach deas teolaí san óstán galánta ar an ‘gcósta órga’ i dtuaisceart an Dúin mar ar bhuail an Príomh-Aire le ceannairí na bpáirtithe logánta. Bhí ionadaithe ó Shinn Féin agus SDLP ar an bpicéad le haltraí níos luaithe agus iad ag tathant ar Rishi Sunak pá cóir a íoc le hoibrithe san earnáil phoiblí, caolseans. Fuair Harland & Wolff ordú le déanaí ón Roinn Cosanta chun long cabhlaigh a thógáil agus dúirt Uimhir a 10 Sráid Downing gur chun athnuachan na longtógála i mBéal Feirste a cheiliúradh a tháinig Sunak, go príomha. Ba mhian leis, freisin, bualadh leis na polaiteoirí agus éisteacht lena leagan amach. Chaith sé idir 10 agus 15 nóiméad an ceann le gach toscaireacht.

Bhí sé fógartha go neamhbhalbh roimh ré ag Michelle O’Neill, atá i dteideal na chéad-aireachta nár shuim léi tae agus plámás ó Rishi Sunak. Theastaigh plé faoi cheisteanna polaitiúla uaithi. Ar nós na gceannairí eile ar fad, Jeffrey Donaldson DUP, Naomi Long, Alliance, Doug Beattie, UUP agus Colum Eastwood, SDLP, theastaigh eolas beacht faoina raibh ar siúl ag an rialtas chun an deontas £600 a sholáthar go haibéil chun a dhul i ngleic le bochtanas breosla, easpa teasa agus bia.

Chuir gach páirtí brú ar an bPríomh-Aire faoin deontas; bhíodar ag iarraidh a chur ina luí air go raibh móramh mór nach bhfuil in acmhainn déanamh dá uireasa seachtain eile. Ní raibh an deontas £600 ina phóca ag Rishi Sunak, ní nach ionadh, ach gheall sé go raibh feidhmeannaigh ar a ndícheall chun é a chur ar fáil go luath.

Chomh maith le ceist an deontais theastaigh eolas ó na páirtithe faoi staid reatha na gcainteanna idir an Bhreatain agus an tAontas Eorpach maidir leis an bprótacal iarBhreatimeachta. Theastaigh deimhniú ó Jeffrey Donaldson go gcloífeadh an Bhreatain leis an dréacht-reachtaíocht a bhaineann na putóga as an bprótacal. Theastaigh ó Shinn Féin, Alliance agus SDLP go ndéanfaí comhréiteach go luath agus go bhféadfaí rialtas díláraithe a athbhunú in Stormont. Tugadh le tuiscint go raibh teachtaireacht an Phríomh-Aire faoin idirbheartaíocht dearfach, údar imní don DUP seans. D’eisigh an Rúnaí Gnóthaí Eachtracha James Cleverley agus Maroš Šefčovič, urlabhraí an AE, ráitis dhearfacha i ndiaidh a gcruinnithe an tseachtain seo. Mar sin féin ní raibh éinne ag dréim le margadh go luath.

Lean na comhráite le Rishi Sunak ollchruinniú idir na páirtithe agus Státrúnaí an tuaiscirt, Chris Heaton-Harris. Frustrachas an breithiúnas ba choitianta ó na páirtithe i ndiaidh an tseisiúin sin. Tuigim gur chuir páirtithe eile brú ar Jeffrey Donaldson mar gheall ar phairilis Stormont ó mhí Feabhra seo caite de bharr baghcat an DUP. Deir páirtithe eile gur seafóid is ea baghcat ar Stormont de bharr conradh idirnáisiúnta – an prótacal – nach bhfuil smacht ag an Tionól ná an Feidhmeannas air. Chosain Donaldson é féin agus a pháirtí ag rá go raibh sainordú acu ón bpobal aontachtach fanacht glan ar Stormont go dtí go gcuirfí ar ceal gach gné dhoghlactha den bprótacal.

Cé gur cáineadh an DUP is cosúil gurb é an Státrúnaí Heaton-Harris a d’airigh faobhar a dteangacha ó gach dream. Bhí siad uilig míshásta mar nach raibh plean fuascailte de chineál ar bith ag an Státrúnaí ach a bheith ag rá leo teacht le chéile. Gearrfaidh sé a bpá 27% i mí Eanáir ach thairis sin níl de bhata aige ach toghchán a bhagairt. Theip ar an mbagairt sin an mhí seo caite agus ní léir go mbeidh sé níos éifeachtaí ar an spriocdháta an mhí seo chugainn an 19 Eanáir.

Beifear ag súil le léas dóchais as cainteanna an phrótacail sa bhliain nua, gan talamh slán a dhéanamh de. Idir an dá linn caithfear a bheith seiftiúil chun ardú meanman a fháil le haghaidh na Nollag.

Fág freagra ar 'Tá imní ar go leor faoi Nollaig ar an ngannchuid'