Nár dhéana cáca na Nollag díth ná dochar daoibh

Níl le déanamh agamsa anois ach Nollaig mhaith a ghuí oraibhse go léir i nglanGhaeilge…

Nár dhéana cáca na Nollag díth ná dochar daoibh

Seachain ar a bhfaca tú riamh an gcuirfeá ceas ort féin ag ithe iomarca den cháca Nollag an fhéile seo. Ná déan caora díot fein ag ól ach an oiread. Peaca é an craos. Ceann de na seacht gceannpheaca marfach é go deimhin.

Cuireann sin scéal i gcuimhne dom faoi fhear as Conamara a chuaigh isteach i dteach tábhairne an lá tar éis Lá Féile Stiofáin. Bhí ruaigeanna móra óil déanta aige agus é chomh tinn le mada ag an bpóit. “Ó muise, a mhac,” a dúirt sé, “nach mór is fiú nach raibh ag Dia ach aon mhaicín amháin.”

Bhí buíochas Dé air nach ag déanamh craois a bhí sé san am a bhfuil cur síos air sa Sean-Tiomna. An t-am sin dá mbeadh mac ceanndána nó easumhal ag duine, gan aird aige ar ghuth athar nó máthar fiú nuair a chuirfidís pionós air as craos a dhéanamh, d’fhéadfadh go gcuirfí chun báis de chlocha é.

Ach cáca na Nollag arís. Ceapaire na Nollag a thugtaí in áiteanna sa tír ar cháca na Nollag. Is maith is cuimhin liom a bheith amuigh leis an dreoilín os cionn seasca bliain ó shin. Cuimhním ar chuid de na tithe a ndeachamar iontu ach is é an rud is mó a fhanann i mo chuimhne an canda breá de cháca Nollag a thug bean amháin dom. Is mé a d’ith é go buíoch beannachtach.

Traidisiún Sasanach é an cáca Nollag. Bhí leagan dá gcuid féin ag na hAlbanaigh de. ‘Whisky Dundee’ a thugaidís air. In Dundee a tosaíodh á dhéanamh ar bhonn tráchtála i ndeireadh an ochtú céad déag ach d’fhéadfadh sé go ndearnadh do Mháire, Banríon na hAlban, roimhe sin é.

De réir an tseanchais níor thaitin silíní glacé le Máire i gcáca agus rinneadh cáca di a raibh almóinní bánaithe ann in áit na silíní.

Tuairiscítear gur cáca a bhí ann a thaitin thar cionn le Winston Churchill agus go raibh an-tóir ag an nBanríon Eilís a Dó air freisin.

Ní dhearna sé aon dochar do cheachtar acu.

Fuair an bheirt acu aois mhór.

Maidir le dea-Nollaig a ghuí ar dhuine is beag an loiceadh a rinne mo shin-seanmháthair nuair a dúradh ‘happy Christmas’ léi blianta fada ó sin. Ba mhinic a bhíodh ’time’, mar a thugtaí air, sa teach acu. Tráth dá raibh ceilp á tabhairt as Cill Chiaráin go hAlbain tharla sé go raibh cúpla duine de na mairnéalaigh ag an ‘time’ aimsir na Nollag bliain amháin. ‘Happy Christmas now, Mrs Cooke,’ a dúirt duine acu le mo shin-seanmháthair agus é ag imeacht. Ní raibh aici ach corrfhocal fánach Béarla.

“I hopes you,” a dúirt sí.

Ní drochiarracht a bhí ann.

Bhí aithne agam féin ar bhean ar dúradh ‘happy Christmas’ léi agus gan í cinnte ar chor ar bith den fhreagra Béarla. ‘Teastaíonn sin uainn go bhfóire Dia orainn,’ a dúirt sí

Sách cliste agus sách ráite.

Níl le déanamh agamsa anois ach Nollaig mhaith a ghuí oraibhse go léir i nglanGhaeilge: Nollaig faoi shéan agus faoi mhaise daoibh. Nollaig mhaith chugaibh.

Nár dhéana cáca na Nollag díth ná dochar daoibh.

Fág freagra ar 'Nár dhéana cáca na Nollag díth ná dochar daoibh'

  • Larry Phelan

    Gurab amhlaidh dhuit a Joe, is go mbeirimid beo ar an am seo aríst.