GRAFAIC EOLAIS: Laghdú ar líon na gcainteoirí Gaeilge sa Stát den chéad uair ó 1946…

Léiríonn torthaí Dhaonáireamh 2016 a foilsíodh inniu go bhfuil laghdú i gceist i gcás líon na ndaoine a dúirt go bhfuil Gaeilge acu den chéad uair ó rinneadh Daonáireamh 1946

GRAFAIC EOLAIS: Laghdú ar líon na gcainteoirí Gaeilge sa Stát den chéad uair ó 1946…