Caighdeán den scoth bainte amach ag an uisce snámha in 18 de 21 trá Ghaeltachta, a deir an EPA

Ba í Trá na mBan ar an Spidéal i gConamara an t-aon trá Ghaeltachta nár bhain ar a laghad stádas ‘caighdeán maith’ sa tuarascáil

Caighdeán den scoth bainte amach ag an uisce snámha in 18 de 21 trá Ghaeltachta, a deir an EPA

Níor thit caighdeán an uisce in aon cheann den bhreis is 20 trá Ghaeltachta a ndéantar tástáil rialta orthu.

Deirtear sa tuarascáil is déanaí ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA), go bhfuil ‘caighdeán maith’ uisce ag 20 den 21 trá a ndéanann siadsan monatóireacht orthu sa Ghaeltacht.

Ba í Trá na mBan ar an Spidéal i gConamara an t-aon trá Ghaeltachta nár bhain ar a laghad stádas ‘caighdeán maith’ amach sa tuarascáil ar cháilíocht an uisce snámha in Éirinn, Bathing Water Quality in Ireland 2021. ‘Caighdeán sásúil’ a bhí i gceist ar Thrá na mBan, an tríú bliain as a chéile a raibh an caighdeán sin uisce ansin.

Tá séarachas amh á scaoileadh i bhfarraige gar do Thrá na mBan ar an Spidéal ach tá oibreacha ar bun ag Uisce Éireann i láthair na huaire chun ionad cóireála fuíolluisce nua a thógáil ar an mbaile chun an fhadhb a leigheas. Meastar go mbeidh an t-ionad nua críochnaithe an bhliain seo chugainn.

Bhain an trá eile ar an mbaile a ndearnadh tástáil uirthi, Céibh an Spidéil, ‘caighdeán den scoth’ amach don tríú bliain as a chéile.

Bhain gach ceann de na tránna eile i gConamara agus ar Oileáin Árann a luaitear sa tuarascáil an caighdeán is airde amach, seachas Trá na bhForbacha, a bhí ar ‘chaighdeán maith’, a dúradh.

‘Caighdeán den scoth’ a bhí i gceist le 18 den 21 trá Ghaeltachta a ndearnadh tástáil orthu, mar a bhí i dtuarascáil na bliana seo caite.

Bhí ‘caighdeán maith’ uisce i dTrá Phort Arthur i nGaoth Dobhair, an t-aon trá i nGaeltacht Thír Chonaill nár bhain stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Bhain na tránna uile a ndearnadh tástáil orthu i nGaeltacht Chiarraí agus i nGaeltacht Mhaigh Eo stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Chomh maith leis an 21 trá Ghaeltachta a ndearnadh tástáil orthu ó thaobh chaighdeán an uisce snámha, luaitear sa tuarascáil ceithre thrá eile sa Ghaeltacht nach dtagann faoi na rialacha maidir le huisce snámha, ceann i gCiarraí agus trí cinn i nGaillimh.

Bhain gach ceann acu ‘caighdeán den scoth’ amach, sin iad Béal Bán i gCorca Dhuibhne, Trá na gCaorach in Inis Oírr, An Trá Mhór i nGarmna agus Trá na Reilige ar an gCeathrú Rua.

Déantar tástáil eile ar an uisce ag na tránna seo ar mhaithe le sláinte an phobail.

San iomlán, rinneadh tástáil ar 148 trá in Éirinn anuraidh agus d’éirigh le 142 acu, nó 97%, an bunchaighdeán uisce (‘sásúil’) a bhaint amach. Bhain 78% an stádas ‘caighdeán den scoth’ amach.

Cúrsaí talmhaíochta, fuíolluisce agus madraí ag salú ar thránna na príomhrudaí a luadh a raibh tionchar acu ar chaighdeán uisce snámha. Dúradh go raibh dualgas ar Uisce Éireann feabhas a chur ar chóras na n-ionad cóireála fuíolluisce a mbíonn tionchar acu ar uisce snámha.

 

Tránna Gaeltachta a luaitear sa tuarascáil

Ciarraí
Fionntrá Caighdeán den scoth
Baile an Sceilg Caighdeán den scoth
Dún na nGall
BaileThiarnáin Caighdeán den scoth
An CharraigFhinn Caighdeán den scoth
Na Dúnaibh Caighdeán den scoth
Droim na Tine Caighdeán den scoth
Trá PhortArthur Caighdeánmaith
Dumhaigh Caighdeán den scoth
MachaireRabhartaigh Caighdeán den scoth
Gaillimh
Trá nabhForbacha Caighdeánmaith
Trá na mBan,An Spidéal Caighdeánsásúil
Céibh anSpidéil Caighdeán den scoth
An Trá Mhór,Coill Rua Caighdeán den scoth
Trá anDóilín, An Cheathrú Rua Caighdeán den scoth
Trá ChaladhFhínse Caighdeán den scoth
CillMhuirbhigh, Inis Mór Caighdeán den scoth
Trá Inis Oírr Caighdeán den scoth
Maigh Eo
Dumha Éige,Acaill Caighdeán den scoth
Cuan Oilí Caighdeán den scoth
An MallachRua Caighdeán den scoth
Barr na Rinne Caighdeán den scoth
Tránna eile
Béal Bán (Ciarraí) Caighdeán den scoth
Trá nagCaorach, Inis Oírr (Gaillimh) Caighdeán den scoth
An Trá Mhór,Garmna (Gaillimh) Caighdeán den scoth
Trá naReilige, An Cheathrú Rua (Gaillimh) Caighdeán den scoth

 

 

Fág freagra ar 'Caighdeán den scoth bainte amach ag an uisce snámha in 18 de 21 trá Ghaeltachta, a deir an EPA'