Bainisteoir Scúduithe agus Measúnaithe sa Ghaeilge á n-earcú ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Beidh an t-iarrthóir rathúil freagrach as scrúduithe agus ábhar eile a bhaineann le scrúduithe a ullmhú chomh maith le bainistíocht a dhéanamh ar mharcáil scrúduithe agus ar an bpróiseas achomharc

Bainisteoir Scúduithe agus Measúnaithe sa Ghaeilge á n-earcú ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) freagrach as reáchtáil na Scrúduithe Teastais Stáit.  I measc na gcúraimí atá air, tá forbairt, measúnú, creidiúnú agus teastasú scrúduithe, lena n-áirítear scrúduithe na hArdteistiméireachta, na hArdteistiméireachta Feidhmí agus an Teastais Shóisearaigh.

Is í Rannóg na Scrúduithe agus an Mheasúnaithe (EAD) an rannóg ghairmiúil in CSS atá freagrach as dea-cháilíocht agus reáchtáil éifeachtach na scrúduithe uile de chuid an Choimisiúin a chinntiú.  San áireamh ansin tá na bearta go léir atá riachtanach a dhéanamh chun cothroime sna caighdeáin i ngach ábhar ó bhliain go bliain a choinneáil, agus cinnte a dhéanamh de go mbíonn riachtanais agus nósanna imeachta an Choimisiúin á gcomhlíonadh.  Ní mór a chinntiú freisin go gcuirtear an reachtaíocht ábhartha go léir san áireamh go hiomlán i réimsí amhail comhionannas, reachtaíocht in aghaidh leithcheala, riachtanais speisialta oideachais, etc.  Tá an EAD freagrach freisin as taighde agus forbairt san eagraíocht.

Tá folúntas faoi láthair i gCoimisiún na Scrúduithe Stáit do Bhainisteoir Scrúduithe agus Measúnaithe sa Ghaeilge.

Beidh an t-iarrthóir rathúil ag tuairisciú do Cheannasaí Cúnta Rannóg na Scrúduithe agus an Mheasúnaithe agus beidh sé/sí freagrach as scrúduithe agus ábhar eile a bhaineann le scrúduithe a ullmhú chomh maith le bainistíocht a dhéanamh ar mharcáil scrúduithe agus ar an bpróiseas achomharc i dtaca le scrúduithe sannta.

Beidh na cáilíochtaí seo a leanas ag an iarrthóir rathúil:

  • Céim leibhéal 8 ar a laghad ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (céim onóracha grád 1 nó 2 ar a laghad) ina raibh an Ghaeilge mar phríomhábhar sa chéim dheiridh;
  • Cáilíocht aitheanta san oideachas múinteoirí a bhaineann leis an oideachas iar‑bhunscoile (leibhéal 8 ar a laghad ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí) agus a fuarthas go comhreathach nó go comhleanúnach;
  • Cúig bliana ar a laghad de thaithí ábhartha iarchéime, agus ní mór go mbeadh trí bliana ar a laghad de thaithí shásúil mar mhúinteoir ag leibhéal na hiar-bhunscoile san áireamh ansin (d’fhéadfadh léachtóireacht, breis staidéir ábhartha agus / nó taighde oideachais a bheith i gceist le taithí ábhartha eile).

Dáta Deiridh: Déardaoin 29 Iúil 2021 ag 3i.n.

Táimid tiomanta do pholasaí comhdheiseanna agus spreagtar iarratais ó iarrthóirí a thagann faoi réim na naoi bhforas de chuid an Achta um Chomhionannas Fostaíochta. 

Le tuilleadh eolais agus sonraí maidir le hiarratas a dhéanamh a fháil, téigh go:

https://bit.ly/T_Ad_EAMirish

Fág freagra ar 'Bainisteoir Scúduithe agus Measúnaithe sa Ghaeilge á n-earcú ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit'