Ba chuma liom dá bhfaigheadh na seilidí bás, ach níor mhaith leis féin a bheith freagrach as

Tá deargnaimhde nua ag ár gcolúnaí aeráide, agus ní hiad lucht séanta athrú na haeráide atá ann

Ba chuma liom dá bhfaigheadh na seilidí bás, ach níor mhaith leis féin a bheith freagrach as

Dream iad na seilidí nach mbíodh tuairim ag an Saoithín Aeráide ina dtaobh, ba chuma leis ann nó as iad, ach ó chuir sé tús lena cheapach glasraí féin i dtús an earraigh, tá sé den bharúil gur chóir catagóir ar leith a bhunú do na neacha sleamhna slítheánta sin: speicis nárbh fhiú iad a chosaint ar an díothú speiceas.

An bhfaca tú riamh céard is féidir le seilide a dhéanamh le planda cabáiste, brocailí nó ruacháin laistigh de leathuair an chloig?

Gan dabht, ní theastaíonn ón Saoithín dul i ngleic leis na seilidí ar an mbealach is túisce a rithfeadh leat: ní hamháin go mbíonn bás mall pianmhar ag an seilide má chroitheann tú salann timpeall ar do chuid plandaí, ach maróidh tú do chuid plandaí féin.

Níl cead isteach ag lotnaidicídí i gceapach glasraí an tSaoithín ach oiread agus cé go bhfuil earra ar fáil darb ainm Escar-Go (imeartas focal na bliana) a mhaíonn go bhfuil sé céad faoin gcéad nádúrtha agus a cheadaítear sa talmhaíocht bhitheolaíoch is cosúil, b’fhearr leis an Saoithín cur chuige nach mbeadh bás an tseilide mar thoradh air.

Bhuel, is é sin le rá, ba chuma leis an Saoithín dá bhfaigheadh na seilidí bás, ach níor mhaith leis féin a bheith freagrach as. Ceann de na bealaí is éifeachtaí chun ceapach glasraí a chosaint ar sheilidí ná a chinntiú go bhfuil neart crann agus sceacha ina thimpeall a bhféadfadh éin cheoil eile nead a dhéanamh iontu. Is breá leis an lon dubh, leis an ngealbhan agus leis an druid seilide nó dhó dá mbricfeasta, agus cuireann na sliogáin fholmha a aimsíonn an Saoithín faoin sceach gheal, faoin gcuileann agus faoi bhláth an troim gliondar ar a chroí gach maidin.

Bealach céad faoin gcéad nádúrtha eile, ach nach mbíonn bás an tseilide mar thoradh air, ná dríodar caife. Níl an dúil chéanna ag na seilidí i mboladh an stuif dhuibh agus atá ag an Saoithín agus d’éirigh leis a chuid plandaí a chosaint ar an gcaoi sin go pointe, ag caitheamh an dríodair timpeall orthu.

Ach aréir, nuair a thit múr mór báistí tar éis cúpla lá teasa, chonaic sé arm seilidí ag déanamh ar an gceapach glasraí agus iad meáite ar ollscrios a dhéanamh.

Sléacht agus ár a bhí ar aigne an tSaoithín féin ansin, ach chuimhnigh sé air féin sular rug sé ar an salann. Ina ionad sin, rug sé ar phota bláthanna folamh agus chuaigh ag seilg. Dhá phota a líon sé ar an gcaoi sin, os cionn dhá scór seilide ag snámh agus ag sleamhnú thar a chéile, agus chaith thar an gclaí iad sa ghort ina mbíonn capaill na gcomharsan ag innilt, i bhfad ón gcabáiste, ón mbrocailí agus ón ruachán. Seans go seasfadh capall orthu ansin … ach ar a laghad ar bith ní hé an Saoithín féin a mharódh iad.

Fág freagra ar 'Ba chuma liom dá bhfaigheadh na seilidí bás, ach níor mhaith leis féin a bheith freagrach as'

 • JP

  Tá sé ina chogadh dearg idir mé féin agus na slimirí céanna le fada an lá.
  Seo leanas roinnt cleasanna duit;
  1. Spíonlach giúise
  2. Tor aitinn a mhionú
  3. Blaosc uibhe (ach é ‘chruachtaint san oigheann) agus a mhionú
  4. ‘Bá na beorach’ a thabhairt orthu
  Nóta:
  Uimhir 3 is éifeachtúla go nuige seo. Mar le huimhir 4 tugaim faoi deara go n-ardóidh mionéin leo iad amach as an gcróca in ainneoin iad a bheith fuar marbh.
  Cuireann san ag cantaireacht iad!

 • JP

  Seo leanas roinnt rudaí nach maith leo:
  An spíonán giúise
  An tor aitinn ach é a mhionú
  Blaosc uibhe…na blaoscanna a chur san oigheann lena gcruachtaint
  Beoir a chur i gcróca dóibh…
  Íosfaidh na héin na slimirí. Cuirfidh sé sin ag cantaireacht iad!