An líon is mó gearán riamh faighte ag an gCoimisinéir Teanga anuraidh

Is ó Bhaile Átha Cliath a tháinig a tháinig an líon is mó gearán a rinneadh le hOifig an Choimisinéara Teanga in 2016

An líon is mó gearán riamh faighte ag an gCoimisinéir Teanga anuraidh

Fuair Oifig an Choimisinéara Teanga an líon is mó gearán riamh anuraidh, de réir thuarascáil bhliantúil an Choimisinéara Teanga a foilsíodh inniu.

Rinneadh 768 gearán ar fad leis an Oifig le linn na bliana 2016, a líon is mó ó bunaíodh an oifig in 2004.

Bhain beagnach an tríú cuid de na gearáin sin le seirbhísí a thagann faoi scáth scéimeanna teanga.

Is ó Bhaile Átha Cliath a tháinig a tháinig an líon is mó gearán a rinneadh le hOifig an Choimisinéara Teanga in 2016. Tháinig 45% de na gearáin ón bpríomhchathair – méadú ón 40% a tháinig as an bhliain roimhe sin.

Gaillimh, an contae ina bhfuil an Ghaeltacht is mó in Éirinn, a bhí sa dara háit ar an liosta agus 12% de na gearáin ag teacht ón gcontae sin, an áit a bhfuil Oifig an Choimisinéara Teanga, Rónán Ó Domhnaill, féin lonnaithe.

Bhí ceithre chontae Gaeltachta eile ar liosta na gcontaetha ba mhó a ndearnadh gearáin iontu — Dún na nGall (4.2%), An Mhí (3%), Ciarraí (2.9%) agus Corcaigh (2.6%). Ní raibh Port Láirge ná Maigh Eo ard ar an liosta.

Tháinig 19% de na gearáin ar fad ó cheantair Ghaeltachta oifigiúla ach is ó na ceantair taobh amuigh den Ghaeltacht oifigiúil a tháinig formhór mór na ngearán, 81%.

I measc na gcontaetha eile a bhí ar liosta na gcontaetha ba mhó as a dtáinig gearáin, bhí Cill Chainnigh (9%), Cill Dara (2%), Cill Mhantáin (1.6%) agus Liatroim (1.3%).

Tháinig 1.3% de na gearáin a rinneadh in 2016 ó áiteanna taobh amuigh de dhlínse an Choimisinéara Teanga.

Bhain formhór na ngearán le forálacha i scéimeanna teanga a sáraíodh. Is faoin réimse sin a thagann fadhbanna le cártaí aitheantais, suíomhanna gréasáin, foirmeacha agus araile i gceist.

Easpa Gaeilge ar chomharthaíocht agus ar stáiseanóireacht ba chúis le 27.6% de na gearáin anuraidh, ardú ó 21.6% in 2015.

Bhí comharthaíocht ar bhóithre réasúnta ard ar liosta na gcineálacha gearán i mbliana agus ba faoin ábhar sin 11.2% de na gearáin a rinneadh— ardú ó 8.3% in 2015.

Fadhbanna le hainmneacha agus seoltaí i nGaeilge ba chúis le 8.2% de na gearáin in 2016. Is laghdú é sin ar líon na ngearán faoin ábhar sin, 14.4%, in 2015, ach ba sa bhliain sin a tháinig an chonspóid maidir le Eircode chun cinn, conspóid a spreag go leor gearán faoi ainmneacha agus seoltaí, go háirithe i gceantair Ghaeltachta.

I measc na n-ábhar eile a bhí liosta na ngearán, bhí freagraí i mBéarla ar chumarsáid i nGaeilge, foilsiú doiciméad i nGaeilge, fadhbanna le logainmneacha Gaeltachta agus fadhbanna le haitheantas don Ghaeilge i gcomórtais earcaíochta de chuid an stáit.

Is eagraíochtaí stáit, taobh amuigh de Ranna Rialtais agus údaráis áitiúla, ba mhó a bhí i gceist le gearáin 2016. Is faoi na heagraíochtaí stáit sin a rinneadh os cionn 43% de na gearáin — ardú suntasach ar an 30% a bhí ann in 2015.

Is faoi na comhairlí contae agus cathrach a rinneadh 41% de na gearáin anuraidh agus bhain 10.5% de na gearáin le ranna rialtais. Rinneadh gearáin freisin faoi údaráis sláinte (3%) agus faoi údaráis oideachais (3%).

Fág freagra ar 'An líon is mó gearán riamh faighte ag an gCoimisinéir Teanga anuraidh'