An 20ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta

Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tá plean teanga le hullmhú do 26 ceantar Gaeltachta ar fad agus tá 20 ceann acusan ceadaithe faoin tráth seo

An 20ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta

Tá an dara plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta an tseachtain seo. D’fhaomh an tAire Stáit Jack Chambers plean don Eachréidh Dé Céadaoin agus d’fhógair sé inniu go raibh plean d’Oileán Thoraí faofa chomh maith aige.

Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tá plean teanga le hullmhú do 26 ceantar Gaeltachta ar fad. Fágann an fógra seo go bhfuil 20 plean teanga ceadaithe ar fad.

Beidh allúntas bliantúil suas le €100,000 ar fáil faoin bpróiseas pleanála teanga chun Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú agus chun tacú le cur i bhfeidhm an phlean ar Oileán Thoraí.

Dúirt an tAire Stáit gur céim mhór chun cinn é ceadú an phlean.

“De thoradh plean teanga don oileán a bheith ceadaithe anois faoin bpróiseas pleanála teanga beifear in ann dul ar aghaidh agus Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú chun cabhrú le feidhmiú an phlean teanga ar an oileán,” arsa an tAire Stáit Chambers.

“Is céim mhór chun tosaigh é seo agus táim cinnte go mbainfidh pobal oileán Thoraí leas as an infheistíocht shuntasach bhliantúil a chuirfear ar fáil as seo go ceann seacht mbliana chun cabhrú le feidhmiú rathúil an phlean. Tréaslaím leis an gcomharchumann agus an coiste as an obair mhór atá déanta acu chun an plean a ullmhú agus guím gach rath orthu lena chur i bhfeidhm.”

Tá dhá phlean teanga eile á mheas ag Roinn na Gaeltachta faoi láthair agus péire eile á meas ag Údarás na Gaeltachta.

Tá pleananna teanga fós le faomhadh i gcás sé cinn de na Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta; An Ghaeltacht Láir i nDún na nGall; Cléire i gCorcaigh; Maigh Eo Thiar; Oirthear Chathair na Gaillimhe, Bearna agus Cnoc na Cathrach, agus Oileáin Árann i nGaillimh.

Tá 18 oifigeach pleanála teanga agus triúr oifigeach pleanála teanga cúnta fostaithe faoin gcóras go dtí seo.

D’fhógair an tAire Stáit chomh maith go bhfuil allúntas ar fiú breis agus €65,000 ceadaithe aige chun tacú le Oideas Gael clár oibre comhaontaithe a fheidhmiú i ndáil le cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta a riar i nGaeltacht Gleann Cholm Cille.

“Aithnítear go forleathan an obair fhónta atá ar bun ag an eagraíocht Oideas Gael le fada an lá chun deiseanna a chur ar fáil do dhaoine fásta fud fad na hÉireann agus an domhain an Ghaeilge a fhoghlaim i dtimpeallacht álainn cheantar Ghleann Colm Cille. De thoradh Oideas Gael mealltar na céadta daoine chuig an dúiche go bliantúil – rud a chuireann go mór le turasóireacht chultúrtha agus le geilleagar an cheantair dá réir,” a dúirt an tAire Stáit.

Fág freagra ar 'An 20ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta'