An 19ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta

Tá pleananna teanga fós le cur i bhfeidhm i seacht gcinn de na Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta

An 19ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta

Tá an 19ú plean teanga sa Ghaeltacht faofa ag Aire Stáit na Gaeltachta – plean don Eachréidh in oirthear na Gaillimhe.

Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tá plean teanga le hullmhú do 26 ceantar Gaeltachta ar fad.

Agus é ag fógairt cheadú an phlean, dúirt Aire Stáit na Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers go mbeadh €100,000 ar fáil faoin bpróiseas pleanála teanga chun tacú le cur i bhfeidhm an phlean san Eachréidh, ceantar fíorlag Gaeltachta.

Dúirt an tAire Stáit Chambers gurb í an chéad chéim eile anois ná Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú don Eachréidh chun an plean a chur i bhfeidhm.

“Is céim mhór chun tosaigh é seo don cheantar ó thaobh chaomhnú na Gaeilge de agus táim cinnte go mbainfidh an pobal áitiúil leas as an infheistíocht shuntasach bhliantúil a chuirfear ar fáil as seo go ceann seacht mbliana chun cabhrú le feidhmiú rathúil an phlean,” a dúirt sé.

“Tréaslaím le Coiste Pleanála Teanga an Eachréidh as an obair mhór atá déanta acu chun an plean a ullmhú agus guím gach rath orthu lena chur i bhfeidhm.”

Tá pleananna teanga fós le faomhadh i gcás seacht gcinn de na Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta; Toraigh agus An Ghaeltacht Láir i nDún na nGall; Cléire i gCorcaigh; Maigh Eo Thiar; Oirthear Chathair na Gaillimhe, Bearna agus Cnoc na Cathrach, agus Oileáin Árann i nGaillimh.

Tá trí cinn de na pleananna sin á meas ag an Roinn faoi láthair, tá trí phlean eile á meas ag Údarás na Gaeltachta agus tá plean amháin fós á ullmhú.

Tá 18 oifigeach pleanála teanga agus triúr oifigeach pleanála teanga cúnta fostaithe faoin gcóras go dtí seo.

Leitir Ceanainn agus an Daingean an chéad dá bhaile a bhain aitheantas amach mar bhailte seirbhíse Gaeltachta agus a bpleananna teanga ceadaithe ó mhí Lúnasa.

Tá an plean teanga i leith Chathair na Gaillimhe á bhreithniú ag Roinn na Gaeltachta faoi láthair ach tá díomá agus frustrachas léirithe ag lucht pleanála teanga agus ag polaiteoirí faoin moill atá ag baint le haontú an phlean.

Tá pleananna teanga á n-ullmhú i sé cinn de bhailte eile faoi láthair – An Clochán Liath, Caisleán an Bharraigh, Cathair Saidhbhín, Corcaigh, Dún Garbhán & Trá Lí.

Tá trí Líonra Gaeilge ceadaithe go nuige seo faoin bpróiseas – Inis, Baile Locha Riach agus Cluain Dolcáin.

Fág freagra ar 'An 19ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta'