Abair gur cuileog tú i seomra chomhairleoirí Pháirtí an Lucht Oibre…

Ní ghéillfidh an tAire Airgeadais d'Alan Kelly. Cibé toradh a bheas ar an gcoimhlint eatarthu, beidh an Lucht Oibre thíos leis…

13/05/2015. (LtoR) Fine Gael Minister for Finance Michael Noonan with Labour Party Minister for Environment, Community and Local Government Alan Kelly speaking to the media on extra measures to deal with the mortgage crisis which have been approved at a special Cabinet meeting. Speaking afterwards, Minister for Finance Michael Noonan said they would be extending the range of options available to those in mortgage difficulties. He said the Government would be removing the so-called bank veto on settlements, extending the mortgage-to-rent schemes and giving MABS an additional role to act as a friend to those in mortgage distress. Photo: Sam Boal/RollingNews.ie
Pictiúr: Sam Boal/RollingNews.ie

Abair gur cuileog thú i dTithe an Rialtais a thuirling ar bhord i seomra chomhairleoirí Pháirtí an Lucht Oibre.

Agus abair go bhuil na saineolaithe straitéise atá i láthair chomh gafa lena gcomhrá nach scuabtar ar shlí na fírinne thú. Cad a chloisfeá? Comhrá mar seo, b’fhéidir.

Eadrainn féin, ionas nach gcuirfear cuileog ar bith i gcontúirt mar gheall ar fhoilsiú an chomhrá seo faoi rún, úsáidtear na leasainmneacha Dóchas, Éadóchas, Sólás agus Dólás sa ‘tuairisc’ (nó ‘scéal’, mar a thabharfadh an Taoiseach air) seo a leanas.

DÓCHAS:  Go raibh maith agaibh go léir as ucht fanacht déanach. Mar is eol daoibh, tá Joan an-imníoch faoin aighneas seo idir Kelly agus Noonan. Tá sí ag iarraidh orainn straitéis a réiteach chun déileáil le cíos agus gach a mbaineann leis, ar dhá leibhéal – sa ghearrthéarma, is é sin le rá ó inniu go dtí an Domhnach, agus i gcomhair an olltoghcháin.

ÉADÓCHAS: Tá sé chomh maith againn an scéal a phlé mar atá sé. An bhfuil seans ar bith ann go ngéillfidh Noonan? Ní léir domsa go nglacfaidh sé le rialáil ar bith faoi chúrsaí cíosa a bhféadfaí athrú suntasach a thabhairt air?

SÓLÁS: Níl, mar a dúirt Enda le Joan arís Dé Mairt. Ach, tóg go bog é, nach mbeidh Alan ábalta síneadh a fhógairt ar an tréimhse a cheadaítear sara gcuirtear tionónta amach tar éis fógra díshealbhaithe. Beidh tréimhse 140 lá ar a laghad éigeantach as seo amach. Rud eile, beidh…

DÓLÁS: An ag magadh fúinn atá tú? Ní mholfainn do Jan ná d’Aire ar bith sop ar bith in áit na scuaibe a chosaint.

SÓLÁS: Fan ort. Ar ndóigh, níl “cinnteacht” mar a theastaigh ó Alan bainte amach aige, ná smachtú ar bith ar chíos ina mbeadh nasc le hInnéacs na bPraghsanna Tomhaltais, ach beidh beartais fhiúntacha éagsúla le fógairt aige. Riail nua, mar shampla, a chuirfidh iachall ar thiarnaí talún fianaise a sholáthar mar thaca le hardú ar chíos.

DÓCHAS: Agus ná déanaimis dearmad ar an bplean nua tithíochta. Beimid ábalta a rá le vótóirí: ‘tá fadhbanna an gheilleagair leigheasta againn, agus tá aghaidh á tabhairt againn cheana féin ar na mórfhadhbanna eile a d’fhág Fianna Fáil ina ndiaidh.’

SÓLÁS: D’fheilfeadh mana mar ‘A Lot done, More to Do’ dúinn mar sin.

ÉADÓCHAS: Ahem…

Féach! Seo mar atá dáiríre. Spreag Alan Kelly argóint phoiblí gan chiall. Mhol sé “cinnteacht ó thaobh cíosa” gan é a phlé le Noonan roimh ré. Sheas Noonan an fód. Céard a rinne Kelly ach an milleán a chur ar na “meatacháin” i bhFine Gael agus ar dhaoine eile gan ainm? Níor athraigh a ndúirt Alan os ard ná os íseal intinn duine ar bith. Quelle surprise! Níl ar ár gcumas anois ach céirín a chur ar an gcneá. Sin agus geallúint inchreidte éigin a chumadh i gcomhair an olltoghcháin.

DÓCHAS: Rud éigin mar seo?

‘Ta feabhsuithe suntasacha a rachaidh chun tairbhe do gach tionónta curtha i bhfeidhm againn. Níor éirigh linn gach ar theastaigh uainn a bhaint amach, ach geallaimid má bhíonn an Lucht Oibre páirteach i gcomhrialtas eile, go mbeidh “cinnteacht cíosa mar dhlúthchuid de chlár an rialtais sin”.

SÓLÁS: Is maith liom é. Teastaíonn uaim go ndéanfaí forbairt ar an bhfoclaíocht, ach is maith liom é.

DÓLÁS: Agus nuair a chuirtear na geallúintí (nár comhlíonadh) a thugamar i 2011 i gcuimhne dúinn arís eile, in ainm Dé an gcreidfidh vótóir ar bith go gcomhlíonfaimis ár ngeallúintí an babhta seo?

ÉADÓCHAS: Gan trácht ar an ngeallúint faoi rialáil cíosa a thugamar sa bhforógra toghcháin i 2011.

Faraor, níor chuala mé ach seafóid go dtí seo.

DÓCHAS: Ciúnas, a pháistí! B’fhearr dúinn éirí as anocht, sílim. Táimid go léir traochta. Trathnóna amárach, mar sin? An t-am céanna.

– Cuireann Cathal Mac Coille ‘Morning Ireland’ i láthair ar RTÉ Raidio a hAon

Fág freagra ar 'Abair gur cuileog tú i seomra chomhairleoirí Pháirtí an Lucht Oibre…'

  • Séamas Mac Coitir

    Tá tuiscint thar na bearta ag Cathal Mac Coille, ar intinní na bpolaiteoirí, agus na haighnis is dóchúla a d’fhéadfadh a bheith ar siúl ag cruinnithe an Rialtais. Nár lagaí Dia é, agus gura fada buan é!