175 ionad de chuid Údarás na Gaeltachta folamh. Cá bhfuil siad agus cén fhad atá siad díomhaoin?

ANAILÍS: Tá 23% d'fhoirgnimh Údarás na Gaeltachta folamh. Tá formhór na n-ionad folamh réidh le ligean amach, ach tá 40 ceann a bhfuil gá le hathchóiriú a dhéanamh orthu

175 ionad de chuid Údarás na Gaeltachta folamh. Cá bhfuil siad agus cén fhad atá siad díomhaoin?

Tá 175 ionad de chuid Údarás na Gaeltachta ar fud na Gaeltachta folamh i láthair na huaire, de réir figiúirí nua. Tá ceann amháin de na hionaid sin, i nGaeltacht Mhaigh Eo, folamh le beagnach 18 bliain agus é réidh le ligean.

Tá 517 foirgneamh ar fad i seilbh an Údaráis agus is iontu sin atá an 175 ionad atá folamh. De réir na bhfigiúirí nua, tá 117 foirgneamh, nó beagnach an ceathrú cuid díobh, folamh. Is é sin le rá foirgnimh atá go huile is go hiomlán folamh. Tá foirgnimh eile i seilbh na heagraíochta a bhfuil roinnt ionad líonta iontu ach a bhfuil ionad eile atá folamh.

Tá formhór na n-ionad folamh atá i seilbh an Údaráis réidh le ligean amach ach tá tuairim is ceathracha acu a dteastaíonn athchóiriú uathu sula ligfear amach ar cíos iad.

De réir anailíse atá déanta ag Tuairisc.ie ar eolas a cuireadh ar fáil don Teachta Dála do Ghaillimh Thiar, Catherine Connolly, tá 13 de na hionaid folamh le breis is deich mbliana.

Tá ionad amháin, ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe, le díol agus tá ionad eile i nGaeltacht Thír Chonaill atá “i ndrochstaid” agus tugadh le fios nár lig an tÚdarás amach riamh é.

De réir na hanailíse, is i nGaeltacht Mhaigh Eo atá formhór na n-ionad folamh, agus 75  ionad folamh sa chontae sin. Tá 55 ionad folamh ag an Údarás i nGaeltacht Thír Chonaill agus 36 i nGaeltacht na Gaillimhe. Tá seacht n-ionad folamh i nGaeltacht Chiarraí, ceann amháin i mBéal Átha an Ghaorthaidh, agus ceann amháin i mBaile Ghib i nGaeltacht na Mí.

Dúirt Aire Stáit na Gaeltachta Joe McHugh go leagfar amach “clár oibre chun an mhaoin seo a uasghrádú” agus a chur in oiriúint d’fhiontraithe ar mhaithe le fostaíocht a chruthú i gceantair Ghaeltachta éagsúla.

“Úsáidfear an mhaoin seo chun leanúint ar aghaidh le fiontraithe áitiúla a spreagadh agus le hinfheisteoirí seachtracha a mhealladh isteach sna ceantair Ghaeltachta éagsúla le fostaíocht a chruthú thar réimsí earnálacha ábhartha.

“Beidh cuid den mhaoin seo á húsáid mar ionaid don ghréasán de Mhoil Dhigiteacha a bheidh á bhforbairt sna Gaeltachtaí éagsúla agus a fheidhmeoidh mar áiseanna d’fhiontar nuálaíoch chun réimse cianoibre an Údaráis a chur chun cinn,” a dúirt McHugh.

Is ionaid nua roinnt de na hionaid fholmha ar an liosta ionad nach bhfuil ligthe amach faoi láthair. Tá a bhformhór mór acu sin ar an mBun Beag i nGaoth Dobhair.

FOIRGNIMH FHOLMHA ÚDARÁS NA GAELTACHTA

Is ionann ‘Dáta’ sa tábla thíos agus an t-achar atá an foirgneamh folamh. 

Fág freagra ar '175 ionad de chuid Údarás na Gaeltachta folamh. Cá bhfuil siad agus cén fhad atá siad díomhaoin?'