www.síneadhfada.ie! An bealach á réiteach do cheadú sínte fada ar ainmneacha fearainn na hÉireann!

Deir Michele Neylon, ball de Choiste Comhairleach an IEDR gurb í ‘tábhacht na Gaeilge’ i gcultúr na hÉireann’ is cúis leis an moladh

finger-769300_1920

D’fhéadfadh nach fada uainn an lá go bhfeicfimid suíomhanna ar nós focloir.ie, tearma.ie, coimisineir.ie, nos.ie agus duchas.ie agus síneadh fada mar is ceart.

Beidh cead feasta síneadh fada a úsáid ar ainm fearainn Éireannach ar an idirlíon má chuirtear i bhfeidhm moladh atá déanta ag lucht bainistíochta na clárlainne IE, an IE Domain Registry.

Tá Coiste Comhairleach an IEDR ag moladh go gceadófaí sínte fada in ainmneacha fearainn na hÉireann.

Dúirt Michele Neylon atá ina ball de

Choiste Comhairleach an IEDR gurb í “tábhacht na Gaeilge i gcultúr na hÉireann” is cúis leis an moladh.

“Níltear ag moladh go gcuirfidh IEDR tacaíocht ar fáil do gach aon charachtar idirnáisiúnta, ach is linne an Ghaeilge agus níl aon chiall le fearann ‘náisiúnta’ mura ndéanann sé freastal cuí ar an dteanga náisiúnta”, dúirt Michele Neylon ón gcomhlacht Blacknight.

Dúirt Neylon nach iad lucht na Gaeilge amháin a chuirfeadh fáilte roimh an scéal go gceadófaí an síneadh fada in ainmneacha fearainn.

“Fiú muna labhrann tú Gaeilge, níl aon éalú uaithi. Tá sí sna logainmneacha, in ainmneacha comhlachtaí agus eagraíochtaí, i nathanna agus i bhfrásaí an Bhéarla atá againn”.

“Mar chomhlacht dúchasach Éireannach, tá Blacknight bródúil as an nGaeilge mar chuid bhunúsach de chultúr na tíre seo, agus is cúis áthais dúinn go bhfuil an meas is cóir le taispeáint di ag an bhfearann náisiúnta,” a dúirt Michele Neylon.

Dúirt an ríomhchláraitheoir Michal Boleslav Měchura, a bhíonn ag obair leis na  tionscnaimh fhoclóireachta ar líne, focloir.ie agus tearma.ie, a chuireann áiseanna ar fáil do phobal na Gaeilge, go gcuirfidh úinéirí suíomhanna Gaeilge “spéis láithreach” sa scéal.

Sheol an IEDR próiseas comhairliúcháin poiblí faoin gceist an tseachtain seo caite agus tá moltaí an choiste a bhí ag plé na ceiste foilsithe ag an gClárlannaí.

Deir an comhlacht Blacknight go bhfuil cur síos anois ann ar an athrú polasaí faoin síneadh fada agus faoin tslí  a d’fhéadfaí an polasaí nua chur i bhfeidhm.

Deir Blacknight gur de réir a chéile a chuirfí an t-athrú i bhfeidhm agus go dtabharfaí tús áite d’úinéirí trádmharcanna agus do dhreamanna a bhfuil an síneadh fada ‘ar lár’ sna hainmneacha fearainn atá cláraithe cheana acu.

Tá tuilleadh eolais ar shuíomh idirlín an IEDR faoin moladh go gceadófaí an síneadh fada in ainmneacha fearainn agus táthar ag glacadh le haighneachtaí ón bpobal faoin scéal go dtí an 21 Márta.