Foireann tumadóireachta réidh le dul ag obair ar chábla leictreachais Oileáin Árann

Measann an BSL go dtógfaidh sé suas le coicís an obair dheisiúcháin a chur i gcrích ar chábla fabhtach fothoinn

Foireann tumadóireachta réidh le dul ag obair ar chábla leictreachais Oileáin Árann

Bhí súil ag an mBord Soláthair Leictreachais inné le trealamh deisiúcháin a chur in áit  chun caoi a chur ar chábla fabhtach fothoinn idir Árainn agus Inis Meáin, a d’fhág na hoileáin gan aon chumhacht an mhí seo caite.

Mar chuid den obair dheisiúcháin socrófar báirse os cionn láthair an fhabht ar an gcábla, tuairim is dhá chiliméadar amach ó chósta Árann.

Tá an fhoireann tumadóireachta, a bhfuil oiliúint speisialta orthu le dul i ngleic le fadhbanna fothoinn ar an láthair anois agus iad réidh le tús a chur leis an obair. Measann an BSL go dtógfaidh sé suas le coicís an obair dheisiúcháin a chur i gcrích.

Chaith oibrithe de chuid Ghréasáin BSL roinnt seachtainí i mbun na réamhoibre ar an láthair lena chinntiú go mbeadh sé sábháilte tabhairt faoin obair.

Is ar ghrinneall na mara a dhéanfar an obair sin. Tá an cábla clúdaithe faoi láthair ag cúpla ceintiméadar gainimh.

Is iondúil go dtarraingítear cábla fabhtach aníos ó ghrinneall na mara lena dheisiú ach sa chás seo beidh na tumadóirí ag obair faoin bhfarraige.

Maítear gur lú i bhfad an costas agus an t-am a bhíonn i gceist le deisiú cábla fothoinn leis an gcur chuige nua seo a d’úsáid an BSL uair amháin cheana le cábla i Sruth na Maoile a dheisiú.

Tharla an fabht ar an gcábla fothoinn in Árainn ar an 5 Lúnasa. Bhí na trí hoileán gan chumhacht ar feadh tamaill ach d’éirigh leis an BSl an chumhacht a thabhairt ar ais go hÁrainn go luath an lá sin. Bhí Inis Oírr agus Inis Meáin gan aon chumhacht ar feadh roinnt laethanta.