Deireadh á chur le riachtanas Gaeilge do phost an Uachtaráin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Tuigtear do Tuairisc.ie go raibh baill áirithe d'Údarás na hOllscoile go mór i gcoinne an chinnidh go gcuirfí deireadh leis an riachtanas Gaeilge don phost is sinsearaí san ollscoil

Deireadh á chur le riachtanas Gaeilge do phost an Uachtaráin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Tá deireadh á chur ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, leis an riachtanas Gaeilge a bhaineann le post Uachtarán na hOllscoile. Tuigtear do Tuairisc.ie gur ghlac Údarás OÉ, Gaillimh cinneadh ar maidin deireadh a chur leis an riachtanas Gaeilge, a d’fhág go mbíodh líofacht sa Ghaeilge i gcónaí ag uachtaráin na hollscoile.

Tuigtear do Tuairisc.ie go raibh baill áirithe d’Údarás na hollscoile go mór i gcoinne an mholadh go gcuirfí deireadh leis an riachtanas Gaeilge don phost is sinsearaí san ollscoil.  Cé gur labhair roinnt ball den údarás agus daoine eile a bhí i láthair ag an gcruinniú go láidir in aghaidh an athraithe, bhí tromlach na mball ar son fáil réidh leis an riachtanas go huile is go hiomlán.

Mheas siadsan a bhí ar son an athraithe gur bac a bhí sa riachtanas teanga ar dhaoine cur isteach ar an bpost, go háirithe iarrthóirí ó chríocha thar lear.

Dúradh chomh maith go raibh an baol ann nach gcuirfeadh na daoine is fearr ar fud an domhain isteach ar an bpost sa chás go gcoimeádfaí an riachtanas Gaeilge.

Beidh cruinniú eile den Údarás ar an 15 Nollaig ag a bpléifear arís na dualgais agus na riachtanais a luafar le ceapachán uachtaráin. Tuigtear do Tuairisc.ie go bpléifear ag an gcruinniú sin stádas agus ról na Gaeilge san Ollscoil trí chéile. 

Féachfar ar chinneadh an lae inniu, ag ar pléadh socruithe maidir le ceapachán an chéad uachtaráin eile ar an ollscoil, mar bhuille eile do stádas na Gaeilge san Ollscoil.

Meastar go bhfógrófar an post d’Uachtarán na hOllscoile an bhliain seo chugainn agus gan ach bliain eile fágtha ag an uachtarán atá ann faoi láthair, an Dr James Browne.

Tá sé ina údar imní le tamall de bhlianta anuas i measc lucht na Gaeilge san ollscoil i gcathair na Gaillimhe go bhfuil creimeadh á dhéanamh de réir a chéile ar stádas na teanga i ngnóthaí na hollscoile.

Táthar buartha, mar shampla, faoin scéal go bhfuil Roinn na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, gan aon Ollamh le Nua-Ghaeilge don tríú bliain acadúil as a chéile. Ní fios go fóill cén uair atá sé i gceist ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Ollamh le Nua-Ghaeilge a cheapadh ná cathain a fhógróidh siad an folúntas.