CATHAL MAC COILLE: Ré an ‘post-truth’ sa pholaitíocht ag bagairt orainn?

Tá an ‘iar-fhírinne’ á hinsint ag Donald Trump. Cuirfidh caint cham dá leithéid an córas daonlathach i mbaol, thall agus abhus

CATHAL MAC COILLE: Ré an ‘post-truth’ sa pholaitíocht ag bagairt orainn?

Dúirt  Donald Trump le linn agallamh a craoladh le gairid gur bhunaigh Barack Obama an ‘Stát Ioslamach’.

Rinne an t-iriseoir a bhí á cheistiú iarracht ciall a bhaint as an méid sin.

“An ionann sin agus a rá,” a dúirt sé le Trump, “go gcreideann tú gur ar fhaillí nó ar chur chuige lochtach an uachtaráin atá an milleán as bunú ISIS? Níl tú ag maíomh gur bhunaigh Obama an eagraíocht?”

Sheachain Trump an deis éalaithe. Dúirt sé arís gur bhunaigh Obama ISIS. Ach chuir sé aguisín lena ráiteas a bhain leas éifeachtach as an leathfhírinne, nó as an ‘iar-fhírinne’ (‘post-truth’) mar atá iriseoirí éagsúla thall a thabhairt uirthi le tamall.

Seo a leanas sliocht ón tras-scríbhinn* den agallamh leis an gcraoltóir Hugh Hewitt ar Salem Radio Network, sliocht ina dtagraíonn Trump arís don uachtarán Obama:

TRUMP: I mean, with his bad policies, that’s why ISIS came about.

HEWITT: That’s…

TRUMP: If he would have done things properly, you wouldn’t have ISIS.

HEWITT: That’s true.

TRUMP: Therefore he was the founder of ISIS.

 Is sampla breá caint dá leithéid den tslí inar féidir cur chuige polaiteora a cháineadh, gan fianaise dá laghad a thabhairt mar thaca leis an gcás ina choinne. Ní díospóireacht réasúnta a spreagann Trump de ghnáth ach síorshéanadh, síorcháineadh, síor-fhrithcháineadh agus mar sin de.

Mura dtoghfar Trump mar uachtarán an 8 Samhain, tá seans éigin ann go mbreathnófar siar ar fheachtas aisteach toghchánaíochta 2016 mar chéim ar gcúl i saol polaitiúil na Stát a ndearnadh dul chun cinn ina dhiaidh.

Ní  beag an ‘b’fhéidir’ é. Tá go leor vótóirí sna Stáit ag moladh Trump le tamall  

  1. Toisc go bhfuil siad bréan den ghnáthpholaitíocht
  2. Toisc go gcuireann Trump a míshásamh in iúl go neamhleithscéalach
  3. Toisc nach leasc le Trump labhairt go láidir in aghaidh inimirce
  4. Toisc nach n-aontaíonn sé le saorthrádáil neamhshrianta
  5. Toisc nach bhfuil aon bhaint aige le gnáthpholaiteoirí, agus nach gceileann sé a dhrochmheas orthu.
  6. Toisc go bhfuil sé thar am, dar leo, cic sa tóin a thabhairt do ghnáthpholaiteoirí
  7. Toisc go bhfuil siad tinn tuirseach de mheatacht, de shaint, agus de chaimiléireacht na ngnáthpholaiteoirí
  8. Toisc gur ar éigean gur mhó an t-aimhleas a dhéanfadh ‘an tUachtarán’ Trump  don tír seachas an ‘tUachtarán Clinton’

Níl aon chosúlacht, shílfeá, idir cúrsaí polaitíochta Mheiriceá agus cúrsaí abhus, agus níor chuir aon pholaiteoir Éireannach cás chomh simplí faoi bhráid an phobail.  Ach nílimid slán ó bhuairt.

Cuir tarcaisne threisithe, fearg an phobail agus easaontas polaitiúil sa meá agus is léir, sílim, an dainséar. Cuimhnigh freisin ar na meáin shóisialta, agus cuir san áireamh an dochar a dhéanann scaipeadh ráflaí, bréaga, gearáin, tuairimí nach bhfuil bunaithe ar fhianaise, drochmheas ar shaineolaithe, cúlchaint, béadán, agus cáineadh claonta ar gach gníomh nó tuairisc nach dtaitníonn leat.

Ní theastaíonn go mbeadh lánmhuinín ag páirtithe as a chéile ná idir vótóirí chun córas daonlathach a choinneáil folláin.  Ach ní bheidh rath ar an daonlathas cheal muiníne agus cheal fianaise.

Féach cás Apple, a pléadh sa Dáil Dé Céadaoin. Chualathas síorcháineadh ón dá thaobh (i bhfabhar achomhairc sa Chúirt Eorpach, agus ina choinne), ach bhí an easpa fianaise agus sonraí soiléir. Breith eatramhach: níl cás gan chiall á mholadh ag ceachtar taobh.

 Tá dá cheacht bhunúsacha le foghlaim ó raiméis Trump:

  1. Níl réiteach simplí ar gach ceist.
  2. Níl tarcaisne tuillte ag formhór ár bpolaiteoirí, ainneoin na tarcaisne a dhíríonn siad ar a chéile.