‘Tairiscint’ déanta ag Delaney go seasfaidh sé ar leataobh fad is atá fiosrúchán ar bun

Tá Michael Cody, rúnaí oinigh, agus Eddie Murray, cisteoir oinigh, éirithe as bord an chumainn

‘Tairiscint’ déanta ag Delaney go seasfaidh sé ar leataobh fad is atá fiosrúchán ar bun

Tá ráite ag leasuachtarán feidhmiúcháin an FAI John Delaney le bord an chumainn go bhfuil sé sásta seasamh ar leataobh dá dheoin féin nó go mbeidh fiosrúchán neamhspléach déanta faoi gnéithe d’obair na heagraíochta.

I ráiteas a chuir an FAI amach i ndiaidh cruinniú de bhord na heagraíochta tráthnóna, dúradh gur thairg Delaney go seasfadh sé ar leataobh as a chonlán féin, ach níorbh léir ón ráiteas cé acu ar glacadh nó nár glacadh le tairiscint an iar-phríomhfheidhmeannaigh.

Tugadh le fios sa ráiteas chomh maith go bhfuil Michael Cody, rúnaí oinigh, agus Eddie Murray, cisteoir oinigh, éirithe as bord an chumainn.

Dúirt Cathaoirleach Spórt Éireann, John Treacy, tráthnóna gur cúis imní í an méid a tháinig chun solais faoin FAI ag Cruinniú de Choiste Spóirt an Oireachtais an tseachtain seo caite.

D’fhógair Spórt Éireann an tseachtain seo caite go raibh siad chun maoiniú a choinneáil siar ón FAI mar gheall ar an gconspóid a d’eascair as an scéala gur thug iar-phríomhfheidhmeannach na heagraíochta, John Delaney, iasacht idirlinne €100,000 dóibh in 2017.

Tugann Spórt Éireann maoiniú thart ar €2.9 milliún don FAI in aghaidh na bliana.

Dúirt Treacy go mbeadh ar Spórt Éireann iniúchadh a dhéanamh ar rialú agus rialú airgeadais an FAI sula mbeadh siad sásta an maoiniú a chur ar fáil arís.

Dúirt an FAI tráthnóna go gcuirfidís Spórt Éireann ar an eolas faoi gach cor nua sa sceál. Beidh Spórt Éireann os comhair Choiste Spóirt an Oireachtais arís amárach.

Dúirt Bord an FAI tráthnóna gur mhaith leo lucht tacaíochta agus lucht urraíochta an tsacair in Éirinn a chur ar a suaimhneas go bhfuil “dlús” curtha ach le “gach iarracht” atá ar bun acu “muinín a chothú athuair” i gCumann Peile na hÉireann.

Nuair a bhí an FAI os comhair Choiste Oireachtais an Spóirt an tseachtain seo caite, dhiúltaigh John Delaney aon cheisteanna a fhreagairt faoin tréimhse a chaith sé mar phríomhfheidhmeannach ar an FAI nó faoin iasacht €100,000.

Dúirt sé go raibh comhairle dlí faighte aige gan aon cheisteanna a fhreagairt faoin tréimhse a chaith sé mar phríomhfheidhmeannach ar an FAI nó faoin iasacht €100,000.

Míníodh ag an gcoiste nach raibh ach triúr ar bhord an FAI ar an eolas faoin iasacht, Delaney agus beirt eile.

Níor cuireadh na baill eile den bhord ar an eolas faoin iasacht go dtí an 4 Márta 2019 tar éis don nuachtán The Sunday Times an scéal a fhiosrú.

Go luath tar éis don scéal teacht chun solais, d’éirigh Delaney as a phost mar phríomhfheidhmeannach ar an FAI. Ceapadh é i ról nua mar leasuachtarán feidhmiúcháin, ach deir an FAI nach raibh aon bhaint ag an gconspóid atá ann faoi láthair leis an athrú sin.

Tá iniúchóirí tugtha isteach ag an FAI chun athbhreithniú a dhéanamh ar chuntais an chumainn. D’fhógair an FAI ag deireadh na míosa seo caite chomh maith go raibh an comhlacht comhairleoireachta Mazars fostaithe acu chun athbhreithniú a dhéanamh ar an méid atá tarlaithe.

Fág freagra ar '‘Tairiscint’ déanta ag Delaney go seasfaidh sé ar leataobh fad is atá fiosrúchán ar bun'