Oifigeach forbartha Gaeilge le fostú ag Cumann Lúthchleas Gael i gCúige Mumhan

I measc na gcúraimí atá ag dul leis an bpost nua, beidh ar an oifigeach nua tabhairt faoi thaighde agus iniúchadh a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge san eagraíocht

Oifigeach forbartha Gaeilge le fostú ag Cumann Lúthchleas Gael i gCúige Mumhan

Tá Cumann Lúthchleas Gael ag iarraidh duine a earcú chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc chlubanna agus foirne Chúige Mumhan.

Tá post mar Oifigeach Forbartha Gaeilge na Mumhan fógartha an tseachtain seo agus súil ann go dtosóidh an té a cheapfar sa phost go luath sa bhliain nua.

I measc na gcúraimí atá ag dul leis an bpost nua, beidh ar an oifigeach nua tabhairt faoi thaighde agus iniúchadh a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge sna clubanna, ag leibhéal na gcoistí, sna boird chontae agus i CLG na Mumhan féin.

Bainfear úsáid as an eolas a bhailítear chun straitéis a chur le chéile agus a chur i bhfeidhm a chuirfidh le húsáid na teanga sa chúige.

Beidh ar an té a cheapfar cúrsaí oiliúna a sholáthar d’fhoirne agus do choistí, oiliúint a chur ar fáil d’oifigigh na Gaeilge agus an chultúir sna clubanna agus imeachtaí a reáchtáil ar fud na Mumhan chun deiseanna a thabhairt an Ghaeilge a úsáid.

D’fhostaigh CLG Jamie Ó Tuama mar Oifigeach Forbartha Gaeilge lánaimseartha den chéad uair riamh in 2018 agus beidh oifigeach na Mumhan ag comhoibriú le Ó Tuama ar thograí náisiúnta.

I measc na riachtanas atá luaite leis an bpost, tá ardleibhéal Gaeilge idir scríofa agus labhartha; taithí agus tuiscint ar éiteas Chumann Lúthchleas Gael; agus taithí agus tuiscint ar an ról a bhaineann le forbairt na Gaeilge i measc an phobail agus ar earnáil na Gaeilge.

Ní mór dóibh siúd a bhfuil suim acu sa phost nua a gcuid iarratas a bheith istigh acu roimh 3pm Dé Céadaoin, an 7 Nollaig.

Conradh ar théarma seasta trí bliana atá luaite leis an bpost atá á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

Fág freagra ar 'Oifigeach forbartha Gaeilge le fostú ag Cumann Lúthchleas Gael i gCúige Mumhan'