Ó aimsir fhionnadh na bó agus an chapaill go dtí an téidín snáth optaice…

Tá oiread sin solamair á bhaint agam as ‘A History of the GAA in 100 Objects’ le Siobhán Doyle, staraí san Ard-Mhúsaem

Ó aimsir fhionnadh na bó agus an chapaill go dtí an téidín snáth optaice…

Fiú sa scoil bheag ba mhó suim a bhí agam sa stair ná a bhí in aon ábhar eile. Liosta dátaí, gníomhartha fuilteacha agus gaisce den chuid ba mhó. Cur síos ar thíorántacht lucht an rachmais agus crógacht na ndaoine a bhí faoi chois curtha os mo chomhair ansiúd agus go deimhin sa mheánscoil ach beagán le cois stair na tíre seo a bheith curtha leis.

Ba nuair a bhí an stair ar cheann de na hábhair a roghnaigh mé in Ollscoil na Gaillimhe a cuireadh ar mo shúile dom go raibh níos mó i gceist léi ná a bhí foghlamtha agam go dtí sin.

Ba é an fear iontach sin, an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh, ba mhó a mhéadaigh mo thuiscint. Chuir Gearóid ar ár súile dúinn nár tháinig deireadh le stair na hÉireann le bunú an Stáit. Mhúin sé dúinn freisin agus go raibh níos mó i gceist leis an ábhar ná a gcuid gníomhartha siúd a raibh cónaí orthu i bpáláis, a shuigh ar chathaoireacha ríoga agus a raibh súil acu freisin a dtóin a leagan ar cheann a bhí níos compordaí sa limistéar ba ghaire dóibh.

Beidh mé buíoch dó fad a mhairfidh mé mar gheall air, go háirithe siocair gur threoraigh sin mé i dtreo an chuid sin den stair is ansa liom – stair shóisialta. Múisiam a thagann orm ag éisteacht le lucht polaitíochta agus airgeadais na linne seo – cuid mhaith acu chomh santach leis an dream atá luaite thuas agam. Cuid eile ar bheagán comhbhá leis an té atá thíos.

Mórán mór mar a bhí.

Sin an fáth a bhfuil mé ag baint an oiread sin solamair as leabhairín bheag a tugadh faoi Nollaig dom, ach nach bhfuair mé deis a oscailt go dtí an tseachtain seo.

A History of the GAA in 100 Objects teideal an leabhair agus is í Siobhán Doyle, staraí san Ard-Mhúsaem, a thiomsaigh an t-ábhar agus a scríobh. Ní bréag ‘seoidín’ a thabhairt air.

Tá 100 rud roghnaithe ag an údar a thugann léiriú ar stair na gCluichí Gaelacha leis na céadta bliain – pictiúir de ar leathanach amháin agus cur síos gonta air ar an leathanach trasna uaidh.

Cuidíonn sin go mór leis an léitheoir, scoth na bpictiúr ann agus a mbaineann leis an ábhar atá i gceist ar an dá leathanach atá oscailte amach os do chomhair. Is minic leis na leabhair chuimhneacháin seo a bheith toirtiúil, trom agus b’fhéidir iomarca mioneolais iontu mura bhfuil ardsuim agat san ábhar. Ní hamhlaidh cás anseo.

Tá dhá phictiúr faoi leith sa leabhar a thugann léargas ar an réimse leathan den stair atá i gceist sa leabhar – ceann de liathróid lenar imríodh iomáint sa 15ú Céad agus ceann eile de cheamara ‘Shúil an tSeabhaic’ agus é dírithe isteach ar na postaí atá ar thaobh Chnoc 16 de Pháirc an Chrócaigh.

Ó aimsir fhionnadh na bó agus an chapaill go dtí an téidín snáth optaice.

Níl ansin ach a thús. Nuair a iompaíonn duine leathanach tá scéal chomh spéisiúil céanna ar an taobh eile.

Inseacht ar an stair a bhaineann leis an gcrot atá ar Chorn Mhic Cárthaigh an t-ábhar is túisce sa leabhar. Go bhfaca mé é níor thuig mé go mba ar sheansoitheach a bhíodh á úsáid in Éirinn fadó an lá atá sé múnlaithe.

‘Meadar’ a thugtar ar a leithéid, soitheach a mbíodh ceithre lámh air (péire scaití). Soitheach a bhíodh ceathairuilleach as a bharr agus é níos leithne ansiúd ná a bhí sé ag a bhun, áit a raibh sé ciorclach.

Ag féastaí ba mhó a bhaintí úsáid as an meadar, é á shíneadh timpeall an bhoird ó dhuine go duine. Ar a seal, bhainfeadh siadsan deoch as den fhíon, den bheoir nó den mheá a bhíodh ann.

Tá go hard os cionn céad de na meadair seo san Ard-Mhúseam. As adhmad atá an chuid is sine acu déanta, miotal agus airgead i gcinn eile.

Scéal a tharraingíonn scéal, a deir siad.

Tá sé os cionn dhá scór bliain ó bhí mé i mo shuí ag deasc na Nuachta Náisiúnta i Raidió na Gaeltachta nuair a tháinig tuairisc isteach ar an telex go raibh na póilíní tar éis a theacht ar bhuama a bhí leagtha faoi dhroichead éicint ar chúlbhóthar i dTuaisceart Éireann. “The bomb was hidden in a milk-churn” na focail dheireanacha a bhí sa ráiteas.

Bhí mé i mo bhambairne. Ba bheag an cúram a bheadh ag na feirmeoirí beaga a bhí i mo thimpeall do chuinneog ná ‘mikchurn’ agus mise ag éirí aníos i gCois Fharraige. Dá mbeadh braon bainne le spáráil ba chomharsa a bhí dá uireasa a gheofadh é, sin nó laoidín. Níor chleacht mé riamh é agus dá bharr ní raibh a fhios agam céard ba chóir a thabhairt air.

Comhghleacaí a tógadh ar thailte níos míne i gCúige Mumhan a tháinig i gcabhair orm. “Meadair a thugaimidne chun na huachtarlainne,” a deir sé.

An bhfeiceann tú sin. Tuilleadh den stair.

Tá sé i gceist agam filleadh ar leabhar Shiobhán Doyle arís gan mhoill. Is maith is fiú sin.

A History of the GAA in 100 Objects. Merrion Press

Fág freagra ar 'Ó aimsir fhionnadh na bó agus an chapaill go dtí an téidín snáth optaice…'