‘Masla uafásach’ a bhí i bhfreagra Dála faoi dhrochstaid na mbóithre i gCorca Dhuibhne

Cáineadh déanta ar fhreagra a thug Aire Stáit na Gaeltachta faoi chúrsaí bóthair arbh cur síos é ar chuspóirí na Straitéise 20 Bliain agus Acht na Gaeltachta 2012

Dún Chaoin Chiarraí _9373

“Masla uafásach” do phobal na Gaeltachta a bhí i bhfreagra a tugadh sa Dáil faoi dhrochstaid na mbóithre i gCorca Dhuibhne, dar leis an iar-aire Gaeltachta Éamon Ó Cuív.

Bhí Ó Cuív ag trácht ar fhreagra a thug Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne, ar cheist faoi Scéim na mBóithre Áise, freagra nár luaigh cúrsaí bóthair beag nó mór ach a thagair, i measc rudaí eile, don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, do chúrsaí oideachais, do na meáin agus don phleanáil teanga.

Ag deireadh an fhreagra scríofa, ina ndéantar cur síos ar chuspóirí na Straitéise 20 Bliain agus Acht na Gaeltachta 2012, deirtear “It is in this context that any reintroduction of Gaeltacht schemes will be examined”.

Tá an cheist Dála agus an freagra a tugadh uirthi le léamh ag bun an ailt seo.

Ba é an Teachta Dála de chuid Fhine Gael Brendan Griffin a d’iarr ar Aire na Gaeltachta an gcuimhneodh sé ar Scéim na mBóithre Áise a athbhunú i gCiarraí ar bhonn píolótach i bhfianaise “the appalling state of some roads in the Gaeltacht which are a necessary part of our infrastructure and vital to help keep the Irish language alive”.

Dúirt Éamon Ó Cuív go raibh súil aige go gcuirfeadh athruithe atá á ndéanamh ar chóras na Dála deireadh le “freagraí seachantacha seafóideacha”.

Má chuirtear i bhfeidhm athruithe ar buanorduithe na Dála, atá aontaithe ag Coiste Athchóirithe an Oireachtais agus a raibh baint ag Ó Cuív lena ndréachtú, beidh sé níos fusa ag Teachta Dála freagra Dála nach bhfuil sé sásta leis a chur faoi bhráid an Cheann Comhairle agus freagra nua a fháil.

“Bí cinnte de go mbeidh an Ceann Comhairle an-chruógach ar fad,” a dúirt Ó Cuív.


An cheist Dála agus an freagra a tugadh uirthi

Deputy Brendan Griffin asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht further to Parliamentary Question No. 853 of 6 April 2016, if she will reconsider the introduction of the Bóthar Aise scheme, even on a pilot basis, in County Kerry to help address the appalling state of some roads in the Gaeltacht which are a necessary part of our infrastructure and vital to help keep the Irish language alive; and if she will make a statement on the matter.


Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Seán Kyne): 

As the Deputy is aware, the Programme for a Partnership Government states that the Government needs to systematically implement the 20-Year Strategy for the Irish Language, increase the number of people using Irish in their daily lives and ensure that Irish becomes a more visible language in today’s society. The Strategy is an ambitious plan that sets out nine areas for action, including education, the Gaeltacht, the family, public services, the media, the economy, legislation and cross-cutting initiatives

The Gaeltacht Act 2012 gives statutory effect to the language planning process in the Gaeltacht under which language plans will be prepared at community level in Gaeltacht Language Planning Areas. Supporting Gaeltacht communities is, of course, central to my Department’s objective of nurturing and strengthening Irish as a community language that will be passed on from generation to generation. Accordingly, there is a strong emphasis on formal language planning processes being put in place as part of the 20-Year Strategy. Communities, in preparing language plans, will identify local requirements and my Department, in cooperation with Údarás na Gaeltachta, will support these efforts in every way possible. It is in this context that any reintroduction of Gaeltacht schemes will be examined.

Fág freagra ar '‘Masla uafásach’ a bhí i bhfreagra Dála faoi dhrochstaid na mbóithre i gCorca Dhuibhne'

  • Críostóir Ó Faoláin

    Ceist faoin nGaeltacht i mBéarla, agus freagra i mBéarla? Ba cóir dóibh an obair sin, ar a laghad, a dhéanamh i nGaeilge.