LÉAMHTHUISCINT: 50 bliain san Aontas Eorpach — an maireann an dóchas?

Thíos tá ábhar ón gcnuasach Láithreach Bonn mar aon le gníomhaíochtaí don seomra ranga

LÉAMHTHUISCINT: 50 bliain san Aontas Eorpach — an maireann an dóchas?

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna tuisceana agus léirthuisceana

 • Cén fáth ar deineadh an mhír seo?
 • Dar leat céard is brí leis an bhfrása “neadaithe san Eoraip”?
 • Cén ghairm a luaitear le Gearóid Ó Tuathaigh?
 • Cén tuairim a bhí ag na saineolaithe ag an am?
 • Céard is brí le “cleithiúnas eacnamaíochta” dar leat? Úsáid focloir.ie má bhíonn tú i bponc.
 • Cad a rinne an Bhreatain nuair a tháinig an euro?
 • Cad a tharla in 2016?
 • Cad a tharla do ról na hÉireann san Aontas Eorpach le himeacht na mblianta?
 • Cé mhéad tír atá san Aontas Eorpach anois?
 • Cén dúshlán atá ann d’Éirinn agus an tAontas ag méadú?

Gníomhaíocht 2 – Cleachtadh Léitheoireachta

 • Léigh an chéad alt os ard don duine ina aice leat. Léifidh sé/sí an dara halt os ard duitse. Leanaigí oraibh mar sin go deireadh an ailt.
 • Úsáid an uirlis fuaime i teanglann.ie nó abair.ie le cabhrú libh leis an bhfoghraíocht.

Gníomhaíocht 3 – Nathanna cainte: bí ag caint agus ag scríobh

 • Tá go leor nathanna cainte/focail úsáideacha sa téacs.
 • Déan iarracht na cinn seo a chur in abairt ó bhéal leis an duine atá in aice leat.
  • Dara rogha
  • Saineolaí
  • In ainneoin
  • Cur agus cúiteamh
  • Tionchar
 • Déan iarracht na cinn seo a chur in abairt scríofa.
  • Ballraíocht
  • Bheartaigh
  • Cuimsitheach
  • Díograis
  • Bascadh
 • Ná dearmad gur féidir míniú a fháil ar fhocal tríd an gcnaipe ‘FOCLÓIRÍ’ a bhrú ar dtús agus ansin cliceáil ar an bhfocal féin.

Gníomhaíocht 4 – Bí ag scríobh agus ag caint

 • An féidir leat tíortha an Aontais Eorpaigh a scríobh síos as Gaeilge. Bí cinnte an t-alt (an) a chur rompu.
 • Má tá tú i bponc déan iad a chuardach ar www.teanglann.ie. www.tearma.ie agus www.focloir.ie.
 • Déan do liosta a chur i gcomparáid le liosta do pháirtí.
 • Tá ainmneacha na dtíortha agus eolas fúthu ar fáil anseo.

Gníomhaíocht  5 – Nasc ábhartha eile

 • Seo nasc chuig suíomh idirlín faoin AE.
 • Léigh é agus déan cúig phointe eolais a aimsiú.
 • Déan iad a roinnt le do pháirtí.

Fág freagra ar 'LÉAMHTHUISCINT: 50 bliain san Aontas Eorpach — an maireann an dóchas?'