Gruanna dearga in oifig an chumann tráchtála

LÉAMH AGUS SCRÍOBH: Colún faoin litríocht agus faoin scríbhneoireacht chruthaitheach. An tseachtain seo: las aghaidh ár gcolúnaí nuair a bhí air teideal a úrscéil a rá os ard 

Gruanna dearga in oifig an chumann tráchtála

An lá cheana, ionas go ligfeadh an maorlathas dom leanúint ar aghaidh ag saothrú mo choda mar scríbhneoir, bhí orm clárú mar ‘thrádálaí aonair’ leis an gcumann tráchtála (gach tír agus a rialacha aisteacha féin).

Fearacht chuile scríbhneoir, cheapfainn, tá an ghráin dhearg agam ar an téip dhearg, ní hamháin sin ach cuireann cúrsaí cánach agus gach a mbaineann leo dubheagla i mo chroí. (Is iomaí scríbhneoir a raibh post lae acu mar mhúinteoir, mar dhochtúir (Chekhov) nó fiú amháin mar spiaire (John Le Carré) ach níor chuala mé riamh faoi scríbhneoir a raibh post lae aige mar chuntasóir.)

Bhí mo chroí i mo bhéal mar sin agus aghaidh á tabhairt agam ar oifig an chumann tráchtála, chuile dheacracht a d’fhéadfadh a bheith i ndán dom mar dhuine a chleachtann gnó rud beag as an ngnáth á samhlú i m’aigne agam.

Ach cé a bhí romham in oifig an chumann tráchtála ach bean óg ghealgháireach, péire jíons agus t-léine uirthi seachas an chulaith threabhsair liath a shamhlaigh mé roimh ré.

Bhí an córas ar a ríomhaire ag iarraidh uirthi a fháil amach uaim céard é mo phríomhghnó, an cholúnaíocht nó an scríbhneoireacht ficsin.

‘Bhuel, an bhfuil tú ag iarraidh fáil amach cé acu sin is mó a gcaithim mo chuid ama ina bun nó cé acu is mó a thugann isteach an t-airgead?’ a d’fhiafraigh mé.

‘Is dóigh liom gur féidir liom an freagra a thomhas,’ a d’fhreagair sí agus líon isteach ‘colúnaíocht’ mar phríomhghnó.

Lean muid orainn ag freagairt na gceisteanna ar a scáileán ar an gcaoi sin, spéis á léiriú aici i gceird na scríbhneoireachta síos tríd, agus nuair a bhí na foirmeacha ar fad líonta isteach agus sínithe d’fhiafraigh sí díom: ‘Cé hiad na teidil de do chuid ar chóir dom dul ar a dtóir sa siopa leabhar mar sin?’

Baineadh stangadh asam, ní hamháin toisc nach raibh mé ag súil lena leithéid de cheist ar chor ar bith ó dhuine a bhain leis an téip dhearg úd a chothaíonn an oiread sin imní i gcroí mo leithéidí, ach toisc go raibh orm teideal an úrscéil ar chaith mé seacht mbliana ina bhun a rá os ard anois.

‘Fear a rachfá síos ar do dhá ghlúin roimhe,’ a d’fhreagair mé, iarracht á déanamh agam gan mo chuid focal a mhungailt. Dúirt sí arís i mo dhiaidh é, féachaint ar chuala sí i gceart é, agus las a haghaidh le rud éigin a mhothaigh mé ag lasadh m’aghaidhe féin freisin – ní náire go díreach ach tuiscint ar an mbunfhíric go mbaineann an ficsean le cúrsaí an chroí agus go deimhin na colainne, agus go raibh sé aisteach a leithéidí a phlé le strainséir, in oifig lom, leamh.

Ní dheachaigh muid isteach sa scéal tuilleadh. Níor mhínigh mise di go bhfuil teideal m’úrscéil débhríoch d’aon ghnó agus gur fear, seachas bean, a théann síos ar a ghlúine roimh an bhfear ann. Ghuigh sise gach rath orm i mo shlí bheatha mar scríbhneoir agus ba é sin sin, amach liom ar thóir cupán caife.

Agus an caife sin á ól agam rith sé liom go raibh dhá cheacht le foghlaim as an eachtra sin in oifig an chumann tráchtála.

  1. Ná ceap nach gcuirfeadh daoine a bhaineann leis ‘an maorlathas’ (nó go deimhin daoine a mbeadh postanna eile acu nach samhlófá le léitheoireacht leabhar) spéis i gcúrsaí litríochta. Fearacht scríbhneoirí, is iomaí post lae a bhíonn ag léitheoirí, agus rith sé liom gur chóir dom a bheith níos cúramaí le mo chuid réamhchlaonta i gcoitinne.
  2. Teideal maith a bhí sa teideal a thug mé ar m’úrscéal. Ní hé chuile fhoilsitheoir a d’aontódh liom – táthar ann a deir nach mbíonn rath díolacháin ar theidil a chothaíonn mothúcháin chasta nó dhiúltacha. Míchompord an mothúchán a mhúscail teideal mo leabharsa nuair a bhí orm é a rá os ard, ní hamháin sa duine a bhí os mo chomhair ach ionam féin, ach rith sé liom gurbh fhéidir gurb é sin ceann de na príomhjabanna atá ag an litríocht: míchompord a chothú, agus a mheabhrú dúinn nach mar a shíltear a bhítear, nach bhfuil chuile shórt mar ba chóir dó a bheith agus nach féidir ord agus eagar a chur ar chúrsaí an chroí agus na colainne mar a chuirfeá, mar shampla, ar chúrsaí cánach.

Fág freagra ar 'Gruanna dearga in oifig an chumann tráchtála'