FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Acht Gaeilge

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Acht Gaeilge

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairtí de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  1. Cén fáth a luaitear an figiúr 7,000?
  2. Cad deirtear faoi iar-bhunscoileanna Béarla?
  3. Luaigh dhá rud atá le rá ag Réamonn Ó Ciaráin i rith na míre.
  4. Cén fáth a luaitear an DUP?
  5. Cén chanúint atá le cloisteáil sa mhír seo? An bhfuil tú in ann samplaí den chanúint sin a aimsiú agus a mhíniú?
  6. Déan cur síos ar an méid atá ag tarlú sa phictiúr thíos.
  7. Dar leatsa, cén bhaint atá ag an bpictiúr leis an scéal?

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Seo nasc chuig alt ar Tuairisc.ie faoi acht Gaeilge don Tuaisceart.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht achoimre seacht bpointe a scríobh ar an alt.
 • Is féidir focail agus frásaí a chuardach ar teanglann.ie agus focloir.ie.
 • Déan an méid atá scríofa agaibh a roinnt le daoine eile sa rang.
 • Bí cinnte go gcuirfidh tú do shaothar sa Phunann Teanga.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Acht Gaeilge'