FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Agallamh le Ré Ó Laighléis

Agallamh le Ré Ó Laighléis. Féach ar an bpíosa físe seo agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Agallamh le Ré Ó Laighléis

Físeán

Bileog Oibre

Bileog Oibre

Gníomhaíocht 1

 • Déan iarracht na leaganacha Gaeilge agus Béarla thíos a mheaitseáil le chéile.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 • Féach/Éist leis an mír físe agus féachaigí ar na freagraí arís.

 

Gníomhaíocht 2 Ceisteanna Ginearálta

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 1. Céard sórt leabhair atá idir lámha ag Ré i láthair na huaire?
 2. Cár tógadh é?
 3. Cén sórt ceantair é?
 4. Cad a deir sé faoin teicneolaíocht?
 5. Cad é an díolachán ar an meán a bhíonn ar leabhar Béarla?
 6. Cad a deir na tuarascálacha faoi staid na Gaeilge sa Ghaeltacht agus sna cathracha?
 7. Cad a deir Ré faoin Rialtas agus an Ghaeilge?

Gníomhaíocht 3 Líon na Bearnaí

Féach/Éist leis an mír físe arís agus déan iarracht na bearnaí seo a líonadh.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Agallamh le Ré Ó Laighléis'