Meaitseáil an focal Béarla leis an bhfocal Gaeilge.
spéisiúil
buntáiste
tréimhse
deiseanna
sonraí
caighdeán
taighde
forbairt
aitheantas
dearcadh
tréas