Dóchas faoi Ghaelscoil do thuaisceart BÁC agus scoil nua geallta do cheantar Dhroim Conrach agus Marino

Rinne Oifig an Choimisinéara Teanga imscrúdú maidir le cinneadh na Roinne Oideachais diúltú don iarratas a rinne an Foras Pátrúnachta cheana ar scoil nua lán-Ghaeilge a bhunú i gceantar Dhroim Conrach agus Marino

Dóchas faoi Ghaelscoil do thuaisceart BÁC agus scoil nua geallta do cheantar Dhroim Conrach agus Marino

D’fhéadfadh go bhfuil Gaelscoil nua i ndán do cheantar Dhroim Conrach agus Marino i mBaile Átha Cliath.

Bhain conspóid mhór le cinneadh na Roinne Oideachais roimhe seo diúltú d’iarratas ar ghaelscoil nua i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, iarratas a raibh os cionn 330 teaghlach luaite leis.

Ach tá bunscoil nua ocht seomra ranga i gceantar Dhroim Conrach agus Marino ar an liosta a foilsíodh ar maidin de na scoileanna nua atá le bunú ag an Roinn Oideachais as seo go ceann ceithre bliaina. De réir an liosta sin, bunófar an scoil nua i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath in 2019.

Rinne Oifig an Choimisinéara Teanga imscrúdú maidir le cinneadh na Roinne Oideachais diúltú don iarratas a rinne an Foras Pátrúnachta cheana ar scoil nua lán-Ghaeilge a bhunú i gceantar Dhroim Conrach agus Marino i agus beidh torthaí an fhiosrúcháin sin ar fáil go luath.

Idir an dá linn, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí an Fhorais Phátrúnachta, le Tuairisc.ie ar maidin go raibh sé “thar a bheith dóchasach” gur gaelscoil a bheadh sa scoil nua.

“Tá an-áthas orainn go bhfuil scoil nua sa cheantar sin [Droim Conrach agus Marino] ar an liosta nua agus é léirithe cheana againn sa phróiséas pátrúnachta deireanach go bhfuil éileamh mór ar ghaelscoil ansin. Bhí an-díomá orainn nár glacadh leis an iarratas sin ach tá muinín againn anois gur gaelscoil a bheidh sa scoil a bhunófar ann an bhliain seo chugainn,” a dúirt Caoimhín Ó hEaghra.

42 scoil nua, idir bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna, atá ar an liosta a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais ar maidin agus ní fios go fóill cén pátrún a bheidh ag na scoileanna sin nó cé acu an scoileanna Béarla nó scoileanna lán-Ghaeilge a bheidh iontu. Reáchtálfar próiseas pátrúnachta do na scoileanna ar fad ar an liosta.

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra gur 25% de thuismitheoirí a chuirfeadh a leanaí chuig Gaelscoil dá mbeadh a leithéid ar fáil gar dóibh, ach nach bhfuil polasaí na Roinne maidir le scoileanna nua a bhunú ag freastal ar an “mionlach mór” sin mar ba chóir.

Níl aon scoil nua lán-Ghaeilge i measc na scoileanna nua atá á mbunú i mbliana.

In ainneoin go dtuairiscítear go minic borradh mór a bheith faoi bhunú gaelscoileanna, níor bunaíodh sa stát le cúig bliana anuas ach dhá ghaelscoil nua:  Gaelscoil na Fuinseoige, i mBaile na nGabhar/Stigh Lorgan i mBaile Átha Cliath, ar bunaíodh í in 2016, agus Gaelscoil an Chaisleáin i mBaile an Chollaigh i gCorcaigh, ar bunaíodh í in 2017. Seacht gcinn de Ghaelscoileanna nua a bunaíodh ó 2011.

Tá ráite ag an bhForas Pátrúnachta go dteastódh ar a laghad 200 Gaelscoil nua sa chúig go deich mbliana romhainn chun freastal ar an éileamh atá ann ar an ngaeloideachas.

I ráiteas a chuir an eagraíocht Gaeloideachas ar fáil do Tuairisc.ie ar maidin, dúradh go bhféadfadh scoileanna lán-Ghaeilge a bheith ag teastáil i ngach ceann de na ceantair atá luaite ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar an liosta de na scoileanna nua a foilsíodh inniu.

Dúirt Gaeloideachas go bhfuil fáilte acu “roimh theagmháil ó éinne” maidir leis an bpróiseas a leanfaidh fógra na Roinne Oideachais. Tá Gaeloideachas agus an Foras Pátrúnachta i mbun anailíse faoi láthair ar liosta na Roinne Oideachais féachaint cad iad na ceantair ar leith a mbeidh siad ag díriú orthu.

Thug Gaeloideachas le fios leis go léiríonn na staitisticí atá bailithe go bhfuil ró-éileamh i bhformhór na scoileanna lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath agus sna contaetha in aice leis. Dúradh go raibh ró-éileamh i gceist chomh maith i gCill Chainnigh agus i gcathair Chorcaí agus na ceantair ina timpeall.

Dúradh go raibh roinnt scoileanna lán-Ghaeilge sna ceantair sin “ag diúltú do líon suntasach páistí de dheasca ró-éilimh ar áiteanna”.

“Déanfar comhairliúchán leis na scoileanna sna ceantair atá ainmnithe ag an Roinn maidir lena staid chóiríochta, a bpleananna forbartha agus a gcumas fáis,” a dúradh i ráiteas Gaeloideachas.

Fág freagra ar 'Dóchas faoi Ghaelscoil do thuaisceart BÁC agus scoil nua geallta do cheantar Dhroim Conrach agus Marino'