Freagra tugtha ag Foras na Gaeilge ar ghearán comhalta boird leis an gCoimisinéir Teanga

Rinne an t-iarchomhalta boird, Éamonn Ó Gribín, gearán leis an gCoimisinéir Teanga toisc nár fhreagair an Foras comhfhreagras i mBéarla uaidh sa teanga sin

Freagra tugtha ag Foras na Gaeilge ar ghearán comhalta boird leis an gCoimisinéir Teanga

Ní ghlacann Foras na Gaeilge leis gur sháraigh siad Acht na dTeangacha nuair a dhiúltaigh siad comhfhreagras freagra i mBéarla a thabhairt ar chomhfhreagras i mBéarla ón iarchomhalta boird, Éamonn Ó Gribín.

Rinne Ó Gribín gearán leis an gCoimisinéir Teanga toisc nár fhreagair an Foras comhfhreagras i mBéarla uaidh sa teanga sin.

De réir eolais atá faighte ag Tuairisc.ie, tá an Foras ag maíomh gur bhain an comhfhreagras atá i gceist go sonrach le próiseas inmheánach idir iad féin agus Ó Gribín ina cháil mar chomhalta boird de chuid na heagraíochta.

Deir an Foras dá bharr gur chuid d’obair na heagraíochta a bhí i gceist leis an bpróiseas agus gurb í an Ghaeilge teanga oibre an Fhorais.

De réir an eolais atá faighte ag Tuairisc.ie, thug an Foras le fios d’Oifig an Choimisinéara Teanga gurb í an Ghaeilge atá sainithe “mar theanga chumarsáide inmheánach” na heagraíochta sa reachtaíocht faoinar bunaíodh í, agus gur i nGaeilge ba cheart an obair sin a dhéanamh dá réir.

Is léir go bhfuil Oifig an Choimisinéara Teanga anois ag scrúdú argóintí an Fhorais agus an cás á bhreithniú acu i gcomhthéacs Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Chomhaontú Aoine an Chéasta.

Rinne Ó Gribín gearán foirmiúil le hOifig an Choimisinéara Teanga mí na Samhna seo caite toisc go raibh an Foras ag tabhairt freagra i nGaeilge ar cheisteanna bhí á gcur aige i mBéarla.

Bhain na ceisteanna sin le cinneadh Fhoras na Gaeilge Ó Gribín a bhriseadh as a chúram mar bhall de Bhord na heagraíochta trasteorann.

D’iarr Ó Gribín ar an bhForas comhfhreagras agus cáipéisí eile a bhain lena chás a chur ar fáil i mBéarla ionas go mbeadh an dlíodóir atá aige in ann iad a thuiscint. Dúirt Ó Gribín nár éirigh leis, cheal ama, dlíodóir le dóthain Gaeilge a fháil lena chás a phlé sa teanga sin.

Bhain gearán Uí Ghribín le hAlt 9(2) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. De réir an ailt sin, sa chás go ndéanann duine cumarsáid i dteanga oifigiúil le comhlacht poiblí i scríbhinn nó leis an bpost leictreonach, tá dualgas ar an gcomhlacht poiblí an chumarsáid sin a fhreagairt sa teanga oifigiúil chéanna.

Fág freagra ar 'Freagra tugtha ag Foras na Gaeilge ar ghearán comhalta boird leis an gCoimisinéir Teanga'