Córas cúraim sa bhaile do sheandaoine beartaithe…uair éigin

Tá a fhios ag gach duine stuama go bhféadfaí córas cúraim sa bhaile a chur ar bun ar chostas níos ísle ná an caiteachas a theastaíonn faoi láthair chun aire a thabhairt do sheandaoine

Córas cúraim sa bhaile do sheandaoine beartaithe…uair éigin

Tá a fhios ag cách gur fearr le seandaoine de ghnáth a saol a chaitheamh sa bhaile. Is é sin, mura gcuireann tinneas nó míchumas bac ar a mian.

Tá a fhios ag gach duine stuama freisin go bhféadfaí córas cúraim sa bhaile a reachtáil ar bhonn náisiúnta ar chostas níos ísle ná an caiteachas a theastaíonn faoi láthair chun aire a thabhairt do sheandaoine (a) i dtithe altranais nó (b) in ospidéil.

Tá an bhfuil scríofa thuas soiléir le blianta fada. Mar sin féin, tá an scéal seo á phlé i gcónaí i dTeach Laighean mar fhadhb aisteach nua nach féidir a réiteach gan dul i muinín:

  1. Tuairisc eile
  2. Coiste eile
  3. Athbhreithniú eile
  4. Tascfhórsa eile
  5. Plépháipéar eile
  6. Scrúdú saineolaíoch eile
  7. Páipéar Uaine eile, agus b’fhéidir
  8. Páipéar Bán eile
  9. Reachtaíocht eile, sara mbunófar
  10. 1Gníomh-Ghrúpa Feidhmiúcháin

’Sea, deirtear linn gur gá na rudaí sin a chur ar bun sara gcuirtear an polasaí, ar léir a riachtanas, i bhfeidhm dáiríre, ar bhonn cothrom, i ngach áit sa tír.

Dúirt an tAire Sláinte Simon Harris le coiste sláinte an Oireachtais Déardaoin go raibh 538 othar á gcoinneáil in ospidéil ainneoin cead a bheith tugtha ag dochtúirí lena scaoileadh abhaile. Dúirt sé freisin go raibh pacáistí cúram-sa-mbaile de dhíth ar chuid mhór acu.

Thug an tAire “córas neamh-inbhuanaithe” (‘unsustainable’) ar an gcóras atá in ainm is a bheith i bhfeidhm faoi láthair, faoina gcuirtear cúram sa bhaile ar fáil do gach seanduine saor in aisce.

I bhfocail eile, ní hacmhainn don rialtas íoc as an gcóras seo, nach bhfuil i bhfeidhm go hiomlán pé scéal é.

Is ina dhaidh sin a chuir Simon Harris ceist réasúnta. Cén fáth nach bhfuil aon scéim reachtúil ar fáil, a dúirt sé, chun cuidiú le daoine aosta seachas an scéim (‘Fair Deal’) faoina dtairgeann an stát cúnamh dóibh le cur fúthu i dtithe altranais?

Meastar anois go bhfuil sé beartaithe ag Harris córas nua a chur ar bun, a chuirfeadh iachall ar dhaoine íoc as má tá ioncam os cionn leibhéil áirithe acu.

Cén uair? Sin scéal eile. Níor thug Harris geallúint ar bith, rud a fhágann a ndúirt sé ar aon chéim le scata airí sláinte a labhair roimhe seo mar a labhair seisean Déardaoin, ach nár chuir an cur chuige a mhol siad i bhfeidhm ina dhiaidh sin.

Chuala an scríbhneoir seo caint mar an gcéanna ar an bhfadhb seo, agus ar an ngníomh a bhí riachtanach lena leigheas, sna 1990í. I bhfianaise gach ar tharla ó shin, bheadh amhras intuigthe tar éis caint bhreá ó aire sláinte eile an tseachtain seo.

Cuireann Cathal Mac Coille ‘Morning Ireland’ i láthair ar RTE Raidió a hAon.

Fág freagra ar 'Córas cúraim sa bhaile do sheandaoine beartaithe…uair éigin'