CLUASTUISCINT: Ní smaoineodh ach 22% de dhaoine óga ar phost le Gaeilge – suirbhé

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Cén fáth ar scríobhadh an t-alt seo?
 • Cén bhaint atá ag Roinn na Gaeltachta leis an scéal?
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart.
 • Cén fáth a luaitear an figiúr 26%?
 • Cén céatadán a dúirt gur rud mealltach é post le Gaeilge?
 • Cén ról a bhí ag an gcomhlacht Behaviours and Attitudes?
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart:

Na daoine a cheap gur rud chur Gaeilge ba í an deis an teanga a chun cinn is mó a mheall iad. mealltach a bheadh i bpost le

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís. Aimsigh sampla d’aidiacht iolra agus ainmfhocal baininscneach.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo thíos an chéad phíosa eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht é a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
  • Deir údair an taighde go bhfuil deis an-mhaith ann daoine óga a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta
  • d’fheachtas mór feasachta atá beartaithe acu faoi na deiseanna fostaíochta atá san earnáil phoiblí do chainteoirí Gaeilge.
  • mura dtéitear i ngleic leis an easpa soláthar oideachais lán-Ghaeilge.
  • sa tseirbhís phoiblí do chainteoirí Gaeilge. Choimisiúnaigh Roinn na Gaeltachta an suirbhé chun eolas a fháil
  • Tá an feachtas sin, a gcuirfear tús leis sna míonna seo romhainn, á reáchtáil i bhfianaise na sprice
  • sa reachtaíocht teanga i dtaobh earcú cainteoirí Gaeilge. An sprioc atá leagtha síos in Acht na dTeangacha
  • Oifigiúla (Leasú) 2021 ná gur cainteoirí Gaeilge a bheidh in 20% d’earcaigh nua na seirbhíse poiblí faoi 2030.
  • Tá amhras caite ag dreamanna éagsúla ar sprioc earcaíochta an Rialtais.
  • Dúirt an t-iarchoimisinéir teanga Rónán Ó
  • Domhnaill anuraidh go mbeadh sé nach mór dodhéanta sprioc an Rialtais ó thaobh earcú Gaeilgeoirí a bhaint amach

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déanaigí é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Ní smaoineodh ach 22% de dhaoine óga ar phost le Gaeilge – suirbhé'