Cloig na tíre á gcur uair chun cinn anocht agus sé mhí eile de thráthnónta fada geala romhainn

Murach an Breatimeacht agus paindéim an Covid-19, d’fhéadfadh gurb í an bhliain seo an ceann deiridh a mbeadh muid ag athrú an chloig

Cloig na tíre á gcur uair chun cinn anocht agus sé mhí eile de thráthnónta fada geala romhainn

Beidh cloig na tíre á gcur uair chun cinn ag a 1.00 am san oíche Dé Sathairn, an 28 Márta. Mar sin óna 2am Dé Domhnaigh beidh an t-am nua againn nó mar a thugtar go hoifigiúil air am coigilte sholas an lae. 

Aon duine a bhfuil tóir ar an gcodladh aige, caillfidh sé uair an chloig de chodladh na hoíche anocht.  Beidh an lá níos faide againn agus an oíche níos giorra as seo go dtí mí Dheireadh Fómhair nuair a chúiteofar an uair chodlata sin linn arís ar chur siar an chloig.

Murach an Breatimeacht agus paindéim an Covid-19, d’fhéadfadh gurb í an bhliain seo an ceann deiridh a mbeadh muid ag athrú an chloig. Vótáil Parlaimint na hEorpa in 2018 go gcuirfí deireadh leis an ‘am nua’ faoin Aibreán 2021 ach de bharr an dá ghéarchéim sin a bheith sa mhullach ar an Aontas Eorpach cuireadh an cinneadh ar athlá.

Rinneadh suirbhé ar fud thíortha an Aontais Eorpaigh faoin dá am agus cheap 80% gur cheart deireadh a chur leis an ngnás. 

Bhí rialtas na hÉireann buartha go bhféadfadh dhá thaobh na teorann a bheith in dhá chrios ama agus go mbeadh bráca ag baint leis sin ó thaobh amchlár seirbhísí taistil agus cúrsaí gnó.

Má chuirtear deireadh le ham an tsamhraidh, bheadh am caighdeánach (am an gheimhridh) againn an bhliain ar fad, rud a d’fhágfadh go mbeadh na tráthnónta níos dorcha san earrach agus sa samhradh. 

Tá saineolaithe ann a mhaíonn go mbaineann impleachtaí tromchúiseacha do shláinte an duine leis an athrú seo ar an gclog. 

Tugadh an t-am nua isteach san Eoraip ar dtús aimsir an chéad chogaidh mhóir le breosla agus fuinneamh a choigilt. Am an chogaidh a thugadh na Meiriceánaigh ar an am nua mar gur le linn an dara cogadh mór a bhain siadsan leas as chun gearradh siar ar na soilse poiblí.

Sna blianta 1968-1971 rinneadh cinneadh sa tír seo gan an clog a athrú agus mheas an Roinn Iompair ag an am gur ardaigh líon na dtimpistí ar maidin agus gur chuidigh an t-athrú le timpistí bóthair a laghdú mar gurb é an clapsholas is contúirtí ar na bóithre.

Am Dé agus am an diabhail a thugtaí i gConamara ar an sean-am agus an t-am nua agus beidh sé mhí eile anois againn de thráthnónta fada geala an diabhail. 

Fág freagra ar 'Cloig na tíre á gcur uair chun cinn anocht agus sé mhí eile de thráthnónta fada geala romhainn'