Bíodh Cú Chulainn ar an scáileán againn agus b’fhéidir go ndéanfaí léitheoirí Gaeilge dínn fós

Pádraig Ó Cíobháin an scríbhneoir is déanaí a dhírigh aird ár gcolúnaí in athuair ar fhiúntas ár litríochta miotaseolaíochta...

Bíodh Cú Chulainn ar an scáileán againn agus b’fhéidir go ndéanfaí léitheoirí Gaeilge dínn fós

‘Táim ag léamh na habairte seo le dhá lá anuas, agus fós féin ní thuigim i gceart í.’

Duine muinteartha liom a dúirt, agus tús gearrscéil le Pádraig Ó Cíobháin á léamh aige.

‘Nach cuma’, arsa mise leis, ‘seans gur chaith an scríbhneoir féin an oiread céanna ama agus dua léi agus é ag iarraidh í a mhúnlú. Fiú munar chaith, ná cuireadh sé lagmhisneach ort – is gá cuid d’allas na scríbhneoireachta a chúiteamh leis an scríbhneoir. Tiocfaidh tú isteach air.’

Sé seachtaine a thóg sé ormsa gluais a dhéanamh as an gcéad dá leathanach den ghearrscéal ‘An Bhearna Mhíl’ i dtreo is go dtuigfinn iad, ach bailíonn brobh beart, agus bhí rith an ráis liom ina dhiaidh sin. Ní raibh ach cúpla lá i gceist leis an scéal a chríochnú ansin, rud a mhíníos do mo dhuine. ‘Níorbh am amú na sé seachtaine sin,’ arsa mise leis, ‘ná níorbh ea an choicís a thugas ina dhiaidh sin á athléamh, ach oiread. Dhá mhí a caitheadh go fónta a bhí ann.’

Caint leis an Dr. Breandán Ó Cróinín a tharraing m’aird in athuair ar scríbhinní Phádraig Uí Chíobháin. Fear eile fós é a bhfuil a chuid féin déanta de scéalta miotaseolaíochta na tíre seo agus saibhreas nach beag bronnta aige orainn dá bharr.

Is gá a ainm a chur le liosta nach dealraitheach aon deireadh a bheith leis: Standish Hayes O’Grady, Robin Flower (‘Bláithín’); an Seabhac, Niall Ó Dónaill, Pádraig Ó Fiannachta agus Diarmuid Johnson. Cé is moite de scéalta Chríoch Lochlann, b’as an tobar céanna a tharraing leithéidí C.S. Lewis, JRR Tolkien, agus James Joyce, tobar a thug ar Lewis a fhógairt go raibh sé ‘cniogtha’ ag saibhreas na Rúraíochta, a cheann lán de Mhéabh, de Dhéirdre agus de Héilin in éineacht.

D’fhiafraigh tamaillín ina dhiaidh sin ‘Arbh é Borage a bhí i gceannas na scoile le fírinne nó Conchubhar Mac Neasa?’.

Is sna saothair Dréachta Crích Fódla, Imleabhar I agus Imleabhar II atá leaganacha miotais an Chíobhánaigh le léamh, áit a mbaintear leas as an iolra malartach ar ‘dréacht’ d’fhonn is gur féidir casadh beag a chur i línte úd Uí Rathaille, ‘Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla / fá scamall go daor ’s a gaolta clíbhreoite’.

Pádraig Ó Cíobháin

Diminsean eile de chúiteamh an allais, más ea, is ea tuiscint as an nua a bheith ag an léitheoir ar chuid éigin de shaibhreas litríochta na tíre seo – tuiscint, dá laghad í, ar fiú an braon fola í, agus a bhronnann mórtas cine ar an té a chuireann de stró air féin beagán léimh a dhéanamh. Sin é agat ‘dréachta’ á ndéanamh de na ‘créachta’, sa tslí is gur féidir iad a chneasú.

Nuair a labhair Máirtín Tom Sheáinín le fear na Gráige ar ‘Comhrá’ an tacaid seo anuraidh, d’fhiafraigh sé de an raibh sé ag iarraidh aon airgead a dhéanamh agus é ag scríobh i nGaeilge. ‘Nílim’, arsa Pádraig leis. ‘Níl’, arsa Máirtín Tom Sheáinín, ‘mar níl aon airgead i leabhar Gaeilge’.

Mura bhfuil féin, ba dheas dá bhféachfaí le cuid éigin dár scéalta féin – litríocht dúchais na tíre seo – a chur in oiriúint don raidió agus don scáileán anois. Ba dheas an cúiteamh leis na scríbhneoirí é, agus a bhfuil d’allas curtha acu á múnlú, agus de dhua caite acu á dtabhairt chun foirfeachta. I leaba a bheith ag cur na léitheoireachta ar ceal, b’fhéidir gurb amhlaidh a chuirfeadh sé léi, agus go gcuirfeadh sé daoine nach léann ag léamh na leabhar den chéad uair.

‘Cad mar gheall ar an script?’, a deir tú. Tá an script againn. Agus maidir le hábhar, ná bí ag caint – arsa Gabriel Rosenstock: ‘The sagas and myths had qualities that would make them eminently suitable for an epic film: cattle raids, courtships, seductions, battles, slaughters, feasts, journeys, voyages external and internal – a pagan world of literally mythic proportions.’

Bíodh scannán nó sraith i gceist, b’fhiú tabhairt faoina leithéid, dar liom, go háirithe agus teicneolaíocht ar fáil anois againn a chuireann ar chumas an duine mórán a dhéanamh ar bheagán airgid.

Ba mhór an mhaith a rinne Raidió na Gaeltachta do leithéidí Baile an Droichid agus Cré na Cille, ar mhó de lucht éisteachta a bhí acu ná de léitheoirí; agus níl a fhios cén mhaitheas a rinne scannán TG4 do Cré na Cille ó shin.

Maidir lenár gcuid amhrán – atá beo beathaíoch i gcónaí – níl iontu sin ach dánta fara ceol, sa tslí is go mbaintear scáth na filíochta den duine, agus é de mhisneach aige aghaidh a thabhairt uirthi dá bharr.

Cuirimis filíocht an phróis i mbéal an phobail, más ea – trína craobhscaoileadh ar an scáileán – agus cúitímis a saothar agus a gcuid allais leis na scríbhneoirí.

Tá sé tuillte acu agus déanfaidh sé léitheoirí dínn de réir a chéile.

Fág freagra ar 'Bíodh Cú Chulainn ar an scáileán againn agus b’fhéidir go ndéanfaí léitheoirí Gaeilge dínn fós'