Athbhreithniú le díriú ar a chinntiú go bhfuil na meáin Ghaeilge ag freastal ar phobal na teanga ‘mar ba cheart’

Tá tús curtha leis an athbhreithniú is cuimsithí riamh ar an soláthar Gaeilge sna meáin

Athbhreithniú le díriú ar a chinntiú go bhfuil na meáin Ghaeilge ag freastal ar phobal na teanga ‘mar ba cheart’

Rónán Ó Domhnaill

Tá tús curtha ag Coimisiún na Meán leis an athbhreithniú is cuimsithí riamh ar an soláthar Gaeilge sna meáin.

Ag cruinniú den Choiste Oireachtais Cumarsáide inné, dúirt an Coimisinéir um Fhorbairt na Meán, Rónán Ó Domhnaill, go mbeadh an t-athbhreithniú déanta roimh dheireadh na bliana seo chugainn.

Díreoidh an t-athbhreithniú, a dúirt sé, ar a chinntiú go bhfuil na meáin Ghaeilge ag freastal ar phobal na Gaeilge mar is ceart.

Féachfar chomh maith ar conas is féidir feabhas a chur ar na meáin Ghaeilge agus ar conas is féidir leo “obair níos fearr” le chéile, a dúirt Rónán Ó Domhnaill.

Díreoidh an t-athbhreithniú ar na meáin Ghaeilge chraolta agus scríofa, ar líne agus as líne, agus ar an soláthar don Ghaeilge sna meáin Bhéarla. Seo an chéad uair a ndearnadh athbhreithniú cuimsitheach dá leithéid.

Jeremy Godfrey

Ag an gcruinniú céanna den choiste Oireachtais inné, dúirt Jeremy Godfrey, Cathaoirleach Feidhmeach Choimisiún na Meán, go raibh sé tábhachtach go mbeadh ábhar Gaeilge ar ardchaighdeán ar fáil, ní hamháin d’Éirinn agus ach do dhaoine ar fud an domhain.

Scéal An Cailín Ciúin, an scannán Gaeilge a fuair áit ar ghearrliosta do ghradam Oscar, a mhúnlaigh an tuiscint sin aige nuair a bhog sé ó Shasana go hÉirinn dá phost nua, a dúirt Godfrey. “B’inspioráid mhór dom An Cailín Ciúin’ag an am,” a dúirt sé.

Meastar go ndéanfar moltaí san athbhreithniú faoi chaighdeán na seirbhísí atá ann, faoin maoiniú atá ar fáil dóibh agus faoin luach ar airgead atá á fháil uathu. Leagfar béim chomh maith ar conas éagsúlacht a chinntiú in earnáil na meán ó thaobh na Gaeilge de.

Faoi láthair cuirtear 25% de mhaoiniú Fuaim agus Fís ar leataobh do chláir Ghaeilge agus dhátheangacha. Dúirt Rónán Ó Domhnaill le Tuairisc roimhe seo go bhféadfadh go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcéatadán sin “d’fhonn é a ardú”.

Dúirt sé an uair sin chomh maith go bhféadfadh go ndéanfaidh Coimisiún na Meán athbhreithniú ag an am céanna ar an sainmhíniú ar cad is clár Gaeilge ann agus cad is clár dátheangach ann.

Fág freagra ar 'Athbhreithniú le díriú ar a chinntiú go bhfuil na meáin Ghaeilge ag freastal ar phobal na teanga ‘mar ba cheart’'

  • Colmcille Ó Monacháin

    “Dúirt sé an uair sin chomh maith go bhféadfadh go ndéanfaidh Coimisiún na Meán athbhreithniú ag an am céanna ar an sainmhíniú ar cad is clár Gaeilge ann agus cad is clár dátheangach ann.”

    “Athbhreithniú ar an sainmhíniú…”! Cén sainmhíniú é sin?

    Cén sainmhíniú atá leagtha síos faoi láthair? Ba dheas liom a fhios a bheith agam cén sainmhíniú a bhfuil na meáin chumarsáide Ghaeilge – TG4 go háirithe – ag gníomhú dá réir faoi láthair?