An ráta scaipthe is ísle sa stát ar chósta thiar na hÉireann

Bhí ráta scaipthe os cionn 1,000 i gcúig cinn de na 13 toghcheantar Gaeltachta ag tús na míosa

An ráta scaipthe is ísle sa stát ar chósta thiar na hÉireann

Is ar an gcósta thiar atá na rátaí scaipthe is ísle den Covid-19 sa stát. Léiríonn na figiúirí is deireanaí go bhfuil ráta níos lú ná 1,000 cás in aghaidh gach 100,000 i bhformhór na dtoghcheantar ar chósta an iarthair agus go bhfuil ráta os cionn 1,000 i ngach ceann i lár agus oirthear na tíre.

Bhí ráta os cionn 1,000 i gcúig cinn de na 13 toghcheantar Gaeltachta ag tús na míosa – Baile Átha Troim (1,526), Maigh Chromtha (1,441), Dún Garbhán (1,420), Conamara Thuaidh (1,158) agus Ceannanas (1,114).

Is i gCluainín i gcontae Liatroma (388) a bhí an ráta scaipthe is ísle sa tír idir an 23 Samhain agus an 6 Nollaig ach is i dtoghcheantar Neidín, mar a bhfuil Gaeltacht Uíbh Ráthaigh, a bhí an tríú ráta is ísle – 623 – agus 156 cás ar fad deimhnithe ansin.

Ardú thart ar 10% a bhí i gceist i gCorca Dhuibhne le seachtain anuas ach tá an ráta ann – 719 – fós cuid mhaith níos ísle na an meánráta náisiúnta (1,355). 102 cás a cláraíodh i gCorca Dhuibhne le coicís anuas.

I nGaillimh, tháinig ardú beagnach 20% ar líon na gcásanna i gConamara Theas le seachtain anuas. Deimhníodh 199 cás den víreas ann idir an 23 Samhain agus an 6 Nollaig. Sin an líon céanna a deimhníodh i gConamara Thuaidh ach fágann an daonra níos mó i gConamara Theas go bhfuil ráta scaipthe níos ísle i gceist ansin – 933.

Rátaí níos lú ná 1,000 atá i gceist sna trí thoghcheantar Gaeltachta i nDún na nGall. 249 cás agus ráta 940 a bhí i dtoghcheantar Bhaile Dhún na nGall i ndeisceart an chontae, ráta 937 agus 224 cás a bhí i dtoghcheantar na nGleanntach agus ráta 755 agus 104 cás a bhí i gceist i dtoghcheantar Bhaile na nGallóglach le coicís anuas.

I gCorcaigh, tá ardú tagtha ar an ráta i dtoghcheantar Mhaigh Chromtha, mar a bhfuil Gaeltacht Mhúscraí, don seachtú seachtain as a chéile. D’fhág an 531 cás a cláraíodh ansin idir an 23 Samhain agus an 6 Nollaig gur ráta 1,441 a bhí sa cheantar.

D’fhág an 291 cás i dtoghcheantar Dhún Garbhán, mar a bhfuil Gaeltacht na nDéise, gur tháinig ardú ar an ráta scaipthe ó 1,337 go dtí 1,420.

I Maigh Eo, tá an ráta ag ardú i dtoghcheantar Bhéal an Mhuirthead.  Ráta 841 atá i gceist anois agus 106 cás a bhí i gceist ann. B’in an chéad uair gur deimhníodh breis is 100 cás i mBéal an Mhuirthead in achar coicíse ó dheireadh mhí Eanáir.

Thit an ráta i dtoghcheantar Chathair na Mart, mar a bhfuil Gaeltacht Thuar Mhic Éadaigh, 25% le seachtain anuas. 170 cás a cláraíodh ann, síos ó 226, agus ráta 925 luaite leis an gceantar.

I gcontae na Mí, i dtoghcheantar Bhaile Átha Troim, mar a bhfuil cuid de Ghaeltacht Ráth Chairn, ardú a tháinig ar líon na gcásanna, ó 467 go dtí 476, agus ráta 1,526 sa cheantar.

I gCeanannas, mar a bhfuil an chuid eile de Ghaeltacht Ráth Chairn agus Bhaile Ghib, thit an ráta ó 1,195 go 1,114 agus cláraíodh 361 cás nua ansin.

Fág freagra ar 'An ráta scaipthe is ísle sa stát ar chósta thiar na hÉireann'