An phleanáil teanga agus an Bille Teanga ar liosta na mbeartas is mó ag an Aire Martin

Iarradh ar Catherine Martin, an tAire Cultúir, Ealaíon, Meán, Turasóireachta, Spóirt agus Gaeltachta sa Dáil, cur síos a dhéanamh ar na beartais is mó atá curtha i bhfeidhm aici ó ceapadh í bliain ó shin

An phleanáil teanga agus an Bille Teanga ar liosta na mbeartas is mó ag an Aire Martin

Deir an tAire Gaeltachta Catherine Martin go bhfuil an dul chun cinn atá déanta maidir leis an mBille Teanga agus an maoiniú atá curtha ar fáil don phleanáil teanga i measc na rudaí is suntasaí atá bainte amach aici ó ceapadh í bliain ó shin.

Iarradh ar Catherine Martin, an tAire Cultúir, Ealaíon, Meán, Turasóireachta, Spóirt agus Gaeltachta sa Dáil, cur síos a dhéanamh ar na beartais is mó atá curtha i bhfeidhm aici ó ceapadh í bliain ó shin.

As an bhreis is scór beart a luaigh an tAire Martin, bhain péire acu le cúrsaí teanga.

Thagair an tAire don dul chun cinn atá déanta i dtaobh Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), atá ag dul trí Thithe an Oireachtais i láthair na huaire.

Gealladh sa chlár rialtais anuraidh go mbeadh an bille achtaithe roimh dheireadh 2020 ach meastar gur mó seans anois gur i bhfómhar na bliana seo a fheicfear an bille nua.

D’fhógair an tAire Martin ag tús na míosa seo go raibh €3.4 milliún curtha i leataobh i mbliana don phróiseas pleanála teanga, ardú breis is €700,000 ar an airgead a cuireadh ar fáil anuraidh.

Bainfidh Údarás na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge úsáid as an gciste chun airgead a chur ar fáil do choistí i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i Líonraí Gaeilge atá ag obair ar phleananna teanga a chur i bhfeidhm nó a ullmhú.

Deir an tAire Martin go bhfuil “dul chun cinn suntasach” á dhéanamh maidir le pleananna teanga a chur i bhfeidhm.

As an 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta, tá 22 plean ceadaithe go dtí seo. Tá pleananna teanga Oileáin Árann agus Chléire á meas ag an Roinn i láthair na huaire.

Tá pleananna teanga ceadaithe do cheithre Bhaile Seirbhíse Gaeltachta, An Clochán Liath, Leitir Ceanainn, Daingean Uí Chúis agus Cathair na Gaillimhe. Tá plean do Thrá Lí á bhreithniú ag Roinn na Gaeltachta faoi láthair.

I ráiteas a d’eisigh an Roinn Cultúir, Ealaíon, Meán, Turasóireachta, Spóirt, luaigh an tAire Martin cuid de na beartais Ghaeilge agus Ghaeltachta eile a bhfuil sí bródúil astu, ina measc an €8 milliún breise a fuair Údarás na Gaeltachta faoi Phacáiste Spreagtha mhí Iúil 2020. Luaigh sí chomh maith tacaíocht €5 milliún do Shocrú Comhlachtaí Gaeltachta; sparánachtaí d’ealaíontóirí Gaeltachta; an obair atá ar bun maidir le toghchán Údarás na Gaeltachta a thabhairt ar ais; agus maoiniú €500,000 do TechSpace chun ábhar digiteach agus teicniúil a chruthú i nGaeilge.

Bhain formhór na mbeart a luaigh an tAire Martin sa Dáil agus sa ráiteas le tacaíochtaí Covid-19 do chúrsaí cultúir, ealaíne agus turasóireachta.

“Tá cúis mhaith againn a bheith dóchasach agus an tsochaí ag athoscailt go cúramach. Táim tiomanta do thacaíocht a thabhairt d’earnálacha a bhfuil ardmheas againn orthu, ar nós earnáil na Turasóireachta, an Chultúir, na Gaeltachta, an Spóirt agus na nEalaíon, agus iad ag athoscailt,” arsa an tAire Martin.

“Mar a dúirt mé bliain ó shin, ní raibh a leithéidí seo de dhúshláin roimh na hearnálacha seo riamh cheana agus lean agus leanfaidh mé ag obair i dtreo a dtéarnaimh.”

Fág freagra ar 'An phleanáil teanga agus an Bille Teanga ar liosta na mbeartas is mó ag an Aire Martin'

  • An Teanga Bheo

    Beart dé réir ár mbriathar sin na tréithe is fearr.