‘Peacocks’ na Gaeilge ar RTÉ ag déanamh dochair don teanga, a deir scríbhneoir

Tá freagra tugtha ag Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ ar scríbhneoir a mhaíonn go bhfuil stíl 'ornáideach chanúnach' iriseoirí Gaeilge RTÉ ag cur foghlaimeoirí ó dhoras

‘Peacocks’ na Gaeilge ar RTÉ ag déanamh dochair don teanga, a deir scríbhneoir

Níl aon mhaith á dhéanamh don teanga ag iriseoirí Gaeilge RTÉ toisc go gcuireann a gcaint ‘ornáideach chanúnach’ daoine ó dhoras, dar leis an scríbhneoir Tony Philpott.

Áitíonn an scríbhneoir scripte, a d’oibrigh ar chláir ar nós Taggart agus Proof, nach bhfuil aon ghaol idir an Ghaeilge a fhoghlaimíonn formhór daoine ar scoil agus an Ghaeilge a chraoltar ar RTÉ.

“RTE Irish is expressed in a regionalised and floridly accented manner, and as such, it ceases to be national and becomes localised and non-inclusive.

“In short, Nuacht readers aren’t doing the language any favours,” a deir Philpott in alt atá foilsithe ar an suíomh idirlín Headstuff.

Áitíonn Philpott go bhfágann na “elisions, enunciations and rhotic embellishments” a bhíonn, dar leis, ag léitheoirí nuachta RTÉ nach dtuigeann an pobal a bhfuil á rá acu.

“It’s as if Nuacht readers are, like peacocks, proudly displaying their speaking ability with coloured vocal acrobatics in order to reveal their high level of competence,” a deir sé.

Molann an scríbhneoir an ‘Received Pronunciation’ a bhíonn ag craoltóirí Shasana toisc go dtuigtear go forleathan é, rud nach bhfuil fíor i gcás na Gaeilge ar RTÉ, dar leis.

“The Irish spoken on RTE doesn’t even reach as far as Crumlin,” a deir Philpott ina alt ‘Have I Got Nuacht For You’.

Dar leis an scríbhneoir gur chun leas na teanga a bheadh sé dá mbeadh caint na gcraoltóirí níos caighdeánaí agus níos gaire do ‘Ghaeilge na scoile’.

“Hearing our native language expressed in broadcast media in a manner that sounds familiar would only promote comprehension.

“It may be sacrilegious to even suggest, but if a homogenised speaking ability were to become an objective for teachers and broadcasters alike, then a new generation of Irish speakers might emerge.”

Dá mbeadh foghraíocht léitheoirí RTÉ “less florid and more democratic” ba thúisce a shealbhódh daoine an teanga, dar leis.

Dar le Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, Rónán Mac Con Iomaire, gur deacair meabhair a bhaint as an tuiscint “go bhfuil milleán éigin ar chainteoirí dúchais Gaeilge a bhíonn i mbun craoltóireachta ar RTÉ maidir le staid na Gaeilge go náisiúnta”.

“Tá seirbhísí nuachta RTÉ, ar theilifís agus ar raidió, curtha i láthair ar bhonn gairmiúil, ó thaobh ábhar agus urlabhraíochta de. Ní dóigh liom gurb é réiteach an scéil maidir le cur chun cinn na Gaeilge laghdú a dhéanamh ar shaibhreas teanga san áit ina bhfuil sí fós saibhir,” a dúirt Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ.

Thug iriseoir amháin, Máire Treasa Ní Cheallaigh, freagra fonóideach seanbhlastúil ar áiteamh Philpott gurb é Nuacht RTÉ a thabharfadh buille maraithe na muice don teanga.