Cén chuma a bheadh ar léarscáil na hEorpa dá n-éireodh le lucht an neamhspleáchais?

Independence Day an teideal atá i léarscáil a fhéachann le léiriú a thabhairt ar an Eoraip mar bheadh dá n-éireodh le gach ‘náisiún’ inar léiríodh spéis sa neamhspleáchas é sin a bhaint amach

Cén chuma a bheadh ar léarscáil na hEorpa dá n-éireodh le lucht an neamhspleáchais?

Tá súile mhuintir na hEorpa ar an gCatalóin agus an Spáinn le cúpla seachtain anuas agus ceist neamhspleáchas na Catalóine ina cnámh spairne idir an dá thír, tá léarscáil a dhear Theo Deutinger, Filip Cieloch, agus Lucia de Usera á roinnt go forleathan ar na meáin shóisialta.

Independence Day an teideal atá tugtha ag an triúr dearthóirí ar a saothar agus maíonn siad gur léiriú atá ann ar an Eoraip mar a bheadh dá n-éireodh le gach ‘náisiún’ inar léiríodh spéis sa neamhspleáchas é sin a bhaint amach.

Tá an Chatalóin, chomh maith leis an Argóin, an Ghailís, Tír na mBascach agus ceantair eile i Spáinn na linne seo le feiceáil mar thíortha iontu féin ar an léarscáil agus teorainn acu leis ‘An Spáinn’ — atá le feiceáil mar thír gan chósta i lár Leithinis na hIbéire.

Léirítear freisin na tíortha Ceilteacha, Éire (aontaithe), Albain, an Bhreatain Bheag, Corn na Breataine, Manainn, agus an Bhriotáin mar thíortha flaitheasacha.

Spéisiúil go leor, tá Baile Átha Luain luaite mar ardchathair san Éirinn Aontaithe ar an mapa ar dearadh ar dtús é in 2015. Ba é Baile Átha Luain a moladh sa cháipéis Éire Nua, a scríobh na poblachtánaigh Ruairí Ó Brádaigh agus Dáithí Ó Conaill sna 1970idí, mar ardchathair na hÉireann.

Tugtar aitheantas ar an léarscáil do ghluaiseachtaí neamhspleáchais atá réasúnta mór agus do cheantar a samhlaítear cultúr ar leith leo go hidirnáisiúnta, leithéidí Flóndras agus Vallúin na Beilge.

Ach feictear ann freisin leithéidí Mercia agus Wessex Shasana — réigiúin nach samhlaítear leis an scarúnachas go hiondúil ach a bhfuil gluaiseachtaí beaga bídeacha neamhspleáchais iontu.

D’fhógair Comhdháil Bhunreachtúil Mercia, ceantar trí chontae i lár Shasana, a neamhspleáchas in Birmingham in 2003, agus tá polaiteoir tofa amháin ag an  bpáirtí polaitíochta Wessex Regionalists, a éilíonn rialtas dúchais do Wessex. Tá 16 ball sa North East Party a éilíonn rialtas dúchais do Northumbria.

Tá idir mholadh agus cháineadh déanta ar an léarscáil. Maítear gur mór idir gluaiseachtaí neamhspleáchais, ar nós gluaiseacht na Catalóine agus gluaiseachtaí a éilíonn tuilleadh aitheantais do chultúr agus do theanga réigiúnach taobh istigh de stát mór, ar nós cuid de na ceantair a léirítear sa Bhreatain.

Tá an dearadh agus úsáid na ndathanna ar an mapa molta ag tráchtairí eile ar líne agus roinnt daoine ag moladh go gcuirfí na teorainneacha a léirítear i bhfeidhm.

Tá daoine eile fós ann a bhreathnaíonn ar an léarscáil mar rabhadh ar a dtarlódh san Eoraip dá dtabharfaí cead a gcinn do na Catalónaigh anois.